Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge arkitekturpris 2021

Av de tre finalisterna i tävlingen Haninge arkitekturpris 2021 är det brf Blicken och brf Framsidan på Nynäsvägen 84-98 som slutligen står som vinnare efter räkningen av rösterna. De två andra finalisterna var Tungelsta trädgårdspark i Tungelsta och Rudanskolan i Handen. Stort grattis säger vi och tack till alla er som hjälpt oss kora en vinnare!

Vinnare av Haninge arkitekturpris 2021 är brf Blicken och brf Framsidan Nynäsvägen 84-98

Här kan du läsa pressmeddelandet om vinnaren i Haninge arkitekturpris 2021

Brf Blicken och Framsidan Nynäsvägen 84-98 – Vinnare 2021

Kategori: Byggnad
Byggaktör: Riksbyggen genom Peter Arvidsson Ekman (beställare)
Arkitekter: Brunnberg och Forshed arkitekter AB

  • Hans Bergström (Ansvarig hela Haningeterrassens projekt)
  • Birgitta Gelhaar (Uppdragsansvarig)
  • Alessandro Lucca (Gestaltningsansvarig)
  • Charlotta Creyghton och Maria Collin (Handläggande)

År: 2018-2020

Motivering

Haningeterrassen projektet är startskottet för hela förtätningen av den regionala stadskärnan. Genom att bygga den nya bussterminalen under mark och lägga bostäder ovanpå skapas förutsättningar för integrerade täta stadskvarter. De nya fasaderna längs Nynäsvägens västra sida skapar en fin variation och dynamik när det gäller både material och volym. Husen lyckas vara varierade men samtidigt skapa en helhet och har en stark identitet. Den höga ambitionen i gestaltningsprogrammet för Haningeterrassen har överförts till en välkomnade och stadsmässig entré till den nya staden. Både för gång-, cykel-, och biltrafikanter. Kvarteren ger också en fingervisning om hur den kommande staden kan komma att se ut.

Tungelsta trädgårdspark – finalist 2021

Kategori: Offentlig plats
Beställare: Haninge kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen/Park och natur
Arkitekt: Karin Ekrin (upprustning av parken) och Svend Stövelbäck (lekplatsen)
År: 2020

Motivering

Haninges första temalekplats är det senaste tillskottet till Tungelsta trädgårdspark. Förslaget utgår från medborgardialogen Nyfiken park. Ett starkt önskemål i dialogen var en temalekplats som knyter an till Tungelstas historia. Parken har bland annat inspirerats av handelsträdgårdar, tvätterier och torklador. Trädgårdsparken har också uppgraderats med en vigselplats, nya planteringar, ny belysning och ”lekplatser” för laxöringar i Rocklösaån. I och med att lekplatsen lagts till och parken i stort uppgraderats, har det skapats ett offentligt rum som välkomnar alla. En plats att kunna besöka gemensamt oavsett ålder och ett centralt grönt nav i Tungelsta.

Rudanskolan i Handen – finalist 2021

Kategori: Byggnad
Beställare: Turbinen
Arkitekt: Arkitema arkitekter
År: 2020

Motivering

En ny skola har byggts för invånarna i de framväxande Örnens väg-kvarteren i södra Handen. En cirkelformad byggnad som genom sin starka form har en tydlig identitet och skapar en serie intressanta rum i förhållandet till omgivningen, både mot gata och mot parken bakom. Formen gör också att byggnaden trots sin storlek är väl anpassad och integrerad i landskapet. Placeringen på den sluttande tomten gör också att byggnaden skapar flera spännande interiöra samband som till exempel att man direkt från entrén ser ner i idrottshallen.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023