Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge arkitekturpris 2018

Av de tre finalisterna i tävlingen Haninge arkitekturpris 2018 är det Lillgården i Tungelsta som slutligen står som vinnare efter räkningen av rösterna. De två andra finalisterna var Fredrika Bremergymnasiet i Handen och Tungelsta station i Tungelsta.

Vinnare av Haninge arkitekturpris 2018 är Lillgården i Tungelsta

Lillgården etapp 1

Kategori: Nybyggnad
Byggherre: Turbinen
Arkitekt: Elisabet Elmertoft/Structor

Motivering:

Småskalig radhusbebyggelse som tar upp den svenska trähustraditionen och som knyter an till Tungelstas skala och material men också till idén om trädgårdsstad. Med en variation av enkla hustyper, fasaduttryck och färgsättning har man skapat en trivsam boendemiljö med intima gaturum i en nutida tappning av den svenska trästaden. Byggnaderna har fått en individuell färgsättning och ger en identitet till varje enskilt hus liksom området i stort. Området andas välkomnande och har en stor potential som trivsam stadsdel för både gammal och ung.

Fredrika Bremers yrkesgymnasium - Finalist 2018

Kategori: Tillbyggnad/nybyggnad
Byggherre: Tornberget
Arkitekt: Ludmilla Choumakova/Cedervall Arkitekter

Motivering:

Den nya delen av Fredrika Bremergymnasiet som innehåller yrkesutbildningarna ligger mellan den gamla skolan och Eskilsparken. Mellan den gamla och nya byggnaden skapas ett dynamiskt rum som också kopplas bort mot parken och upp mot Dalarövägen. Det nya huset med fasad av Cortenstål och lärkträ har en fin detaljering som också följer med in i skolans interiörer. En distinkt byggnad som vågar ta plats och visa sin viktiga roll i samhällsbyggandet.

Tungelsta station - Finalist 2018

Kategori: Nybyggnad
Byggherre: TRV
Arkitekt: Torbjörn Gudmundsson WSP/Gudmundsson Arkitekter AB.

Motivering:

Tungelsta station är ett fint tillägg till ortens mest centrala plats som ger invånarna en trygg och modern stationsmiljö. Samtidigt bidrar den till att knyta ihop de norra och södra delarna. Det nya stationshuset passar in bra i miljön med sin eleganta lätthet och knyter an till både det gamla stationshuset genom sin gula kulör men även till Tungelstas tradition med växthus.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023