Markförsäljning

Vår markreserv är begränsad. Därför bedöms varje försäljning av kommunal mark noggrant. Vi ser försäljningen av mark som en del av vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle.

Genom markanvisning möjliggör vi för intresserade byggaktörer att utveckla kommunens mark. På så sätt bidrar det till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Haninge.

Tomter till småhus

Haninge kommuns innehav av tomtmark för bostäder är begränsat. På senare år har kommunen sålt cirka 1–2 tomter per år. Någon tomtkö eller intresselista inom kommunen finns inte. När kommunen säljer tomter görs detta i samarbete med mäklare på den öppna marknaden och med eventuell budgivning som följd. 

Markanvisning

En markanvisning innebär rätt för en intressent att samarbeta med kommunen för att bebygga eller utveckla ett projekt inom ett visst markområde som kommunen äger. Detta sker under en begränsad tidsperiod med vissa i förväg givna förutsättningar.

Kommunen utser intressent eller byggaktör genom anbud, markanvisningstävling eller direktanvisning beroende på vilka förutsättningar som gäller för det aktuella markområdet. Syftet med markanvisningar är oftast att intressenten förvärvar markområdet.

Kommunen får kontinuerligt förfrågningar från företag som är i behov av mark för att etablera sig i Haninge.

Aktuell anbudstävling: Anbudstävling del av Täckåker 1:10

Intresselista för mark

Företag med intresse av mark i Haninge kan registrera sig på kommunens intresselista!

Läs mer och anmäl intresse på Företagsmark och lokaler

Om du har frågor om markköp och markanvisningar går det bra att skicka ett mail till:

mex@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juni 2022