Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lekplatssäkerhet och tjänstegaranti

Haninge kommun kontrollerar regelbundet kommunens lekplatser för att kunna upprätthålla en säker lekplats. Haninge sköter 40-talet lekplatser på detaljplanelagd parkmark.

• Alla kommunala lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen av en certifierad besiktningsman, enligt europastandard för lekredskap och stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

Läs mer om EU-regler för lekutrustning (Svenska institutet för standarder).

• När en kommunal lekplats är nyanlagd eller när det gjorts förändringar på ett befintligt lekredskap genomförs en installationsbesiktning av en certifierad besiktningsman, innan lekplatsen eller lekredskapet får användas av allmänheten.

• Planering och genomförande av skötsel och underhåll ska förbättra säkerhet och att minska behov av akuta underhållsåtgärder. Syner och upprättade drift- och underhållsplan dokumenteras.

• Planer för lekplatser är upprättade utifrån beräknad livslängd på lekutrustningar och lekplatsanläggningar.

• Park och Tekniks ledning och personal har god kunskap om regelverk och manualer. Personal har kompetens att utföra regelbundna tillsynskontroller och sköta lekplatserna på bästa sätt.

Haninge lekplatser har tjänstegaranti  och är kvalitetsdeklarerad tjänst.

En tjänstegaranti innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. 

Haninge kommun ser till detta:

• Alla nya lekplatser och ombyggnader följer europastandarden

• Alla lekplatser kontrolleras varje år av en certifierad besiktningsman

• Regelbundna tillsynskontroller av parkpersonal

• Alla våra lekplatser har en skylt där det står "Haninge kommun" och vårt telefonnummer

• Att genast åtgärda akuta fel

• Inom två veckor åtgärda de fel som rapporteras till oss

• Inom två veckor berätta för dig om felet tar längre tid att åtgärda, eller om vi inte kan göra något åt det. (Vi informerar dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter)

KONTAKT

Park och teknik

För felanmälan, synpunkter och frågor


Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 mars 2024