Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bygga inom detaljplan

Om och hur du får bygga beror framför allt på vad som står i detaljplanen för området där du vill bygga. En detaljplan är det juridiska dokument som reglerar byggande och exploatering inom ett visst område.

I Haninge är det främst tätorterna och större fritidshusområden som omfattas av detaljplaner. 

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består alltid av en plankarta med planbestämmelser och planbeskrivning. Äldre detaljplaner, så kallade stadsplaner och byggnadsplaner, har oftast planbestämmelser i ett separat dokument. Ofta ingår även illustrationskarta, gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning. Även utredningar som ligger till grund för detaljplanen som geoteknisk utredning, trafikutredning, bullerutredning, arkeologisk utredning och antikvarisk-teknisk konsekvensutredning kan ingå beroende på planområdets förutsättningar.

Detaljplanekartan är ett juridiskt bindande dokument. Planbeskrivningen redovisar planeringsförutsättningarna, planens syfte och hur planen är avsedd att genomföras. Planbeskrivningen är dock inte juridiskt bindande. 

Karta över gällande detaljplaner

Senast uppdaterad: 19 mars 2021