Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Uppsättande av skylt

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid uppsättande av skylt. Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid uppsättande av skylt


Ansökan

 • En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer samt underskrift.
 • Det ska också tydligt framgå vad ansökan gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.
 • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
 • Här hittar du blankett för ansökan

Situationsplan baserad på tomtkarta/nybyggnadskarta

 • Om skylten placeras på fasad räcker det att markera på en tomtkarta var skylten ska placeras. 
 • Vid fristående skyltar kan det krävas att situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta beroende på var den ska placeras.
 • Här beställer du tomtkarta
 • Beställning av nybyggnadskarta görs via e-tjänst för nybyggnadskarta

Fasadritningar

 • Redovisa skyltens samtliga mått på berörda fasader.

Fotomontage

 • Det ska framgå hur platsen/byggnaden ser ut innan skylten monteras samt hur inlämnat förslag påverkar platsen/byggnaden.

Detaljritning

 • Detaljritning av skylt med uppgifter om mått, material, färgsättning, belysning samt redovisning av montering/förankring.

Fotografier

 • Redovisa fotografier från platsen så det tydligt framgår vart skylten ska placeras.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav.

 • Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.
 • Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Här hittar du mall för kontrollplan


Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en ansökan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst för bygglov.

Föredrar du att ansöka via e-post eller om du ska söka för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2024