Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Installation av eldstad och rökkanal

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid anmälan om Installation av eldstad och rökkanal. Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid anmälan om installation av eldstad och rökkanal


Anmälan

 • En anmälan måste alltid innehålla vilken fastighet det avser, dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer samt underskrift.
 • Det ska också tydligt framgå vad anmälan gäller genom att kryssa i den åtgärd som anmälan avser.
 • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
 • Här hittar du blankett för anmälan och e-tjänst

Situationsplan

 • Markera på en karta vilken byggnad på fastigheten som anmälan avser.

Planritning i skala 1:100

 • Rita in eldstaden och rökkanalens placering. Samtliga plan som berörs ska redovisas.

Fasadritningar i skala 1:100 (vid ändring/installation av rökkanal)

 • Redovisa rökkanalens/skorstenens utformning på berörda fasader.
 • Om skorstenen eller rökkanalen dras på utsidan av fasaden kan det krävas bygglov för fasadändring.

Sektionsritning i skala 1:100 (vid ändring/installation av rökkanal)

 • Redovisa rökkanalens dragning genom byggnaden.
 • Måttsätt skorstenens höjd över taktäckningsmaterialet med avstånd till nock, samt eventuell höjd över nock.

Förslag till kontrollplan

 • En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav.
 • Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras
  och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
 • Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Här hittar du mall till kontrollplan


Produktblad/prestandadeklaration

 • En enklare beskrivning med information om eldstaden och rökkanalen du vill installera. Oftast går det att ladda ner produktspecifikationer från leverantörens hemsida.

Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en anmälan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din anmälan direkt genom vår e-tjänst för bygglov.

Föredrar du att skicka in din anmälan via e-post eller om du ska göra en anmälan för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 juni 2024