Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Inglasning av balkong i flerbostadshus

På denna sida hittar du information om de handlingar vi behöver få in av dig vid inglasning av balkong i flerbostadshus. Efter vår första granskning kan vi behöva begära ytterligare handlingar.

Checklista vid inglasning av balkong i flerbostadshus


Ansökan

  • En ansökan måste alltid innehålla vilken fastighet den avser, dina adress- och kontaktuppgifter med personnummer samt underskrift.
  • Det ska också tydligt framgå vad ansökan gäller genom att kryssa i den åtgärd som ansökan avser.
  • Om fakturan ska betalas av någon annan än dig ska du skicka med en fullmakt.
  • Här hittar du blankett för ansökan och e-tjänst

Situationsplan baserad på enkel tomtkarta


Planritning i skala 1:100

Redovisa berörda våningsplan och markera tydligt vilken balkong ansökan avser.


Fasadritningar i skala 1:100

  • Alla fasader som påverkas av inglasningen ska redovisas med väderstreck.
  • Redovisa vilken balkong inglasningen avser.
  • Om inglasning sker med ramar ska detta även redovisas på fasadritningen.

Detaljritning/produktblad

En detaljritning som redovisar föreslagen inglasning, till exempel ett produktblad.


Fotografier

Att skicka in fotografier som visar berörd balkong och intilliggande balkonger underlättar alltid handläggningen.


Förslag till kontrollplan

En kontrollplan ska tas fram för att säkerställa att åtgärden uppfyller samhällets krav.

  • Den ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska utföras, hur kontrollen ska utföras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras.
  • Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs.

Här hittar du mall för kontrollplan


Skicka in handlingarna

Om du som privatperson ska göra en ansökan och har ett giltigt Bank-ID kan du göra din ansökan direkt genom vår e-tjänst för bygglov 

Föredrar du att ansöka via e-post eller om du ska söka för ett företag skickar du blanketten och handlingarna till teambygglov@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 december 2023