Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Skyltar

För att få sätta upp en skylt krävs ofta bygglov enligt plan- och bygglagen. Beroende på hur och var du vill placera din skylt kan det även krävas tillstånd från väglagen, och/eller lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Om din skylt ska placeras på en offentlig plats krävs också tillstånd från Polisen för att använda offentlig plats. Utanför ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Skylttyper som oftast kräver ett bygglov

• Friliggande bokstäver
• Skyltlåda och skyltplåt
• Flaggskyltar
• Takskyltar
• Stoppskyltar och pyloner
• Samlingsskylt
• Flaggor och fasadflaggor
• Skyltfönster
• Vepor, banderoller och fasadskyltar
• Fristående markskyltar/trottoarpratare

Allmänna riktlinjer kring placering

Oavsett om din skylt kräver bygglov eller inte behöver du följa reglerna för utformning och placering av skyltar. Skyltarna ska placeras så att de inte utgör hinder för till exempel person med synnedsättning och rörelsebegränsade. Skyltarna får heller inte hindra snöröjning och renhållning.

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

Läs mer om skyltar på boverkets hemsida

 

Senast uppdaterad: 14 november 2022