Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vård- och omsorgsboendena Terrassen och Hagagården certifierade av Silviahemmet

Fredagen 23 februari certifierades vård- och omsorgsboendena Terrassen och Hagagården av stiftelsen Silviahemmet.

Bild på ett bord fyllt av inramade certifikat.

Den 23 februari Silviahemscertifierades ytterligare två vård- och omsorgsboenden inom Haninge kommun. Denna gång var det personalen på Terrassen och Hagagården som fick ta emot diplom som bevis på väl genomförd utbildning. Detta under ledning av sina verksamhetschefer Pontus Svanamo respektive Anna-Carin Berkal.

För kommunen i stort är certifieringarna av boendena ytterligare ett steg i arbetet med att stärka demensvården. Nu är fyra av kommunens sex egna vård- och omsorgsboenden certifierade. De två sista kommer också att certifieras under våren.

Livskvalitet för personer med demenssjukdom

Certifieringen innebär att all personal får en grundutbildning i demensvård. Utöver detta utbildas även arbetsledare och reflektionsledare. Utbildningarna ger personalen förutsättningar att bidra till att höja livskvaliteten för dem som lever med en kognitiv sjukdom och för deras anhöriga.

– Med utbildningen har personalen fått ökad förståelse för vikten av att även stötta de anhöriga, säger Anneli Lindberg, demenssjuksköterska i Haninge kommun.

Fakta: Silviahemscertifiering

Stiftelsen Silviahemmets utbildning innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått utbildning i demenskunskap för att bidra till högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Läs om certifieringen på silviahemmet.se

Senast uppdaterad: 4 mars 2024