Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sluta köpa sex – gemensam kampanj mot sexköp

I Stockholms län bor drygt 95 000 män som någon gång har köpt sex och därmed också begått brott. Enligt siffror från forskningsrapporter och myndigheters undersökningar har ungefär var tionde man någon gång köpt sex. Med start den 15 april går kampanjen slutaköpasex ut för att lyfta problemet och visa att hjälp finns för dig som idag köper sex men även du som säljer sex.

I Stockholms län bor drygt 95 000 män som någon gång har köpt sex och därmed också begått brott. Att en av tio män köpt sex betyder även att nio av tio inte har gjort det. Kampanjens huvudbudskap är att den stora majoriteten kan vara med och skapa en motkraft mot sexköp. Att prata om sexköp och dess konsekvenser kan vara jobbigt, men genom att agera visar man omtanke.

Den 15 april lanseras sidan slutakopasex.se där det bland annat finns tips på hur man kan vara en motkraft till sexköp. Där finns också information till sexköpare om var det finns stöd för att sluta köpa sex och även information till personer i prostitution om vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp i situationen de befinner sig i.

KAST - köp av sexuella tjänster

Haninge kommun har sedan ett antal år avtal med KAST – köp av sexuella tjänster, en mottagning dit du som köper sex idag kan vända dig för att få hjälp att sluta.
Telefon: 020 220 440
kastmail.sof@stockholm.se

Mikamottagningen

Haninge kommun samarbetar även med Mikamottagningen och Mika hälsa, för stöd och hjälp till dig som har sex mot ersättning. Kontakten är kostnadsfri, du kan vara anonym och mottagningen har tystnadsplikt. Även du som är partner, vän eller orolig närstående kan få stöd. https://socialtstod.stockholm/missbruk-och-beroende/sex-mot-ersattning/

Är du ung och har blivit erbjuden eller blir erbjuden gåvor som alkohol, droger eller kläder i utbyte mot bilder på dig, du kan också vända dig till Mikamottagningen där du kan få stöd.

Om Operation kvinnofrid

Är en samverkansplattform där flera myndigheter inom Stockholms län arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende av relation. Du kan läsa mer om initiativet här www.operationkvinnofrid.se/om-oss

Senast uppdaterad: 15 april 2024