Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Inbjudan till samråd Gudöbroleden

Gång- och cykelvägen samt busskörfälten längs Gudöbroleden ska byggas om och förbättras. Var med på samråd 14 mars.

Foto: Trafikverket

Trafikverket ska bygga om och förbättra gång- och cykelvägen samt busskörfälten längs Gudöbroleden genom Haninge, Tyresö och Stockholm.

Kort om projektet

  • Nya bussfiler byggs
  • Trafiksignalerna anpassas för att ge bussar förtur
  • Korsningar och rondeller byggs och anpassas
  • Förbättringar av gång- och cykelvägen längs Gudöbroleden, mellan Grindstugan och Skrubba Malmväg
  • Ny gång- och cykelväg mellan Skrubba Malmväg och Skrubba trafikplats

Samråd och synpunkter

Tid och plats

Torsdag 14 mars 2024 klockan 18-20 i Tyresö Gymnasium. Farmarstigen 7, Tyresö (Aulan)

På samrådet informerar vi bland annat om:

  • förslag till ombyggnad och nybyggnad
  • vägplanens formella handläggning

Samrådshandlingar

Vill du förbereda dig inför samrådet finns underlag och samrådshandling hos Trafikverket.

  • Lämna synpunkter senast 24 april.
  • Samrådsperioden pågår mellan den 14 mars - 24 april 2024.
  • Synpunkter, kontakt och mer information hittar du på Trafikverkets webbplats.

Gudöbroleden är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län, men i dag uppnår vägen inte den standard som krävs för våra regionala cykelstråk. Det finns både trafiksäkerhetsproblem och svårigheter att ta sig fram längs sträckan. Därför planeras flera förbättringar av gång- och cykelvägen längs Gudöbroleden, mellan Grindstugan och Skrubba Malmväg. Det ingår att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Skrubba Malmväg och Skrubba trafikplats.

Gudöbroleden är också en viktig väg för kollektivtrafiken och den dagliga pendlingen med buss. Därför ska även busskörfälten förbättras och ge bussarna förtur så att du som åker buss kommer fram lite snabbare. Den aktuella sträckan där åtgärder planeras är 5,5 kilometer. Sträckan börjar vid  Grindstuvägen i Haninge kommun, cirka 100 meter söder om rondellen, passerar delar av Tyresö kommun och slutar i Stockholms stad, strax norr om trafikplats Skrubba, där det ansluter till Ältabergsvägen. 


Om marken vi ska använda tillhör dig

Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk eftersom vägen är till för hela samhället.
Läs gärna mer här om vad som gäller vid markanspråk och ersättning

 
Viktigt cykelstråk

Gudöbroleden är en del av Vendelsöstråket, ett regionalt gång- och cykelstråk som sträcker sig längs väg 260 Gudöbroleden i Stockholm, Tyresö och Haninge kommun. Gång- och cykelstråket uppfyller inte standarden för regionalt cykelstråk och i dag är stråket för smalt och det finns på flera punkter längs med sträckan framkomlighet- och trafiksäkerhetsproblem.

Standard för regionala cykelstråk beskrivs i den regionala cykelplanen för Stockholms län. I enlighet med den regionala cykelplanen ska regionala cykelstråk bland annat vara gena, ha hög framkomlighet, vara attraktiva och vara tillräckligt breda för att möte ska kunna ske utan att sakta in. 

Väg 260 Gudöbroleden är en viktig led för kollektivtrafiken. Vägen trafikeras i dag av flera busslinjer av regional betydelse och det planeras också för att stomlinje som ska trafikera Gudöbroleden. Framkomligheten för kollektivtrafiken är i dag inte tillfredsställande - det är ofta köbildning och bussarna kommer inte upp i målhastighet.

Senast uppdaterad: 1 mars 2024