Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Brottsförebyggande forum 2024

Tisdag 5 mars organiserade Haninge kommun Brottsförebyggande forum 2024 i Handen. Målet med dagen var att stärka och rusta organisationen med kunskaper i brottsförebyggande och trygghetsskapande metoder. Ett förebyggande arbete som kräver både mod och tålamod.

-   När lokala och nationella aktörer samlas kring en gemensam lägesbild, med fokus på aktuell forskning och beprövade arbetssätt, då kan vi alla vara överens om vad vi kan göra redan nu och vad som behöver göras på längre sikt i det brottsförebyggande arbetet, säger Jens Davidson (KD), kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor, Haninge kommun.

Socialministern lyfte förstärkningsteam och sekretessregler

Socialminister Jakob Forssmed (KD) talade om några av de insatser Socialdepartementet gör, exempelvis den delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område som de inrättat. De ser över så kallade förstärkningsteam inom socialtjänsten, vilka kan bistå socialtjänsten med omvärldsanalys, kunskap, metodutveckling och bygga nätverk med andra relevanta myndigheter. Jakob Forssmed tog också upp arbetet med de sekretessregler som hindrat polis, socialtjänst, vård och skola, att på allvar kunna samverka kring ett barn som är på väg i fel riktning.

Andra talare var bland andra lokalpolisområdeschefen i Haninge Tony Beijbom och Manne Gerell, docent i kriminologi samt flera representanter från kommunens ledning och olika förvaltningar. Utanför konferensen fanns en minimässa med montrar från olika insatser i verksamheten och tid för samtal och erfarenhetsutbyten kollegor emellan. 

Stärka och rusta med kunskap om brottsförebyggande metoder

-   Syftet med Brottsförebyggande forum är att stärka och rusta organisationen med kunskaper i brottsförebyggande- och trygghetsskapande metoder, öka komplexitetsmedvetenheten, stimulera till dialog mellan politik och förvaltning och skapa tillit i organisationen. Det tycker jag verkligen lyckades, säger Johan Westin, t f kommundirektör Haninge kommun. 

Senast uppdaterad: 6 mars 2024