Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samverkan för att hindra att barn dras in i grov kriminalitet

Onsdag 29 maj ägde det första lokala BOB-rådet (Barn och unga i Organiserad Brottslighet) rum på Haninge kommun. Lokalpolisområdeschef Tony Beijbom höll i mötet. Haninges kommundirektör Kristina Tidestav och Carina Lundberg Uudelepp, kommundirektör i Nynäshamn, medverkade tillsammans med många tjänstemän från socialtjänst, skola och sjukvård från Haninge och Nynäshamns kommuner.

Två direktörer och en polis. En lokalpolisområdeschef och två kommundirektörer på BOB-råd i Haninge kommun. Foto: Haninge kommun

 - Det handlar om våra barns framtid. Att arbeta tillsammans på alla nivåer för att stävja dessa problem i tid är några av våra mest prioriterade uppgifter, säger Kristina Tidestav, kommundirektör i Haninge kommun.

BOB - samverkan på lokal, regional och nationell nivå

BOB (Barn och unga i Organiserad Brottslighet) är en samverkansstruktur på lokal, regional och nationell nivå med syfte att förhindra att barn och unga blir en del av grov organiserad brottslighet. Detta var ett lokalt uppstartsmöte för att öka vår kollektiva kunskap och förmåga att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet genom konkreta åtgärder och insatser.

Sprida kunskap och identifiera nya arbetssätt

BOB-råden ska identifiera framgångsfaktorer och metoder, sprida kunskap om de åtgärder som är mest effektiva för att förebygga att barn och unga dras in i allvarlig brottslighet och identifiera nya arbetssätt. BOB-råden kompletterar redan etablerade samarbetsformer mellan kommun och polis. Arbetet innebär en mer konkret samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och andra som kan påverka utvecklingen för barn och unga i riskzonen. Polisens analyser visar att uppskattningsvis tusen barn och unga årligen tillkommer i miljöer i kriminella nätverks närhet.

 

Mer om BOB

Bakgrunden till regeringens BOB-uppdrag

I december 2023 genomfördes det första nationella BOB-rådet. Samarbetet bygger på ett uppdrag som regeringen givit till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna. Att barn och unga utnyttjas av kriminella nätverk för att begå mycket allvarliga brott är en utveckling som samhället gemensamt måste stoppa. Genom BOB-rådet skapas förutsättningar för en nationellt sammanhållen struktur där myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer bidrar till arbetet.

Arbete på strategisk och operativ nivå

Arbetet ska drivas genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd som utgår från Polismyndighetens närmare 100 lokalpolisområden. Det nationella och de regionala råden ska bedriva arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden kommer att riktas mot enskilda barn och unga.

Läs mer om BOB-uppdraget.

Läs regeringens uppdrag

 

Senast uppdaterad: 30 maj 2024