Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Längre handläggningstid för verksamheter som är beroende av fastighetsinformation

Detta gäller både kommunens handläggare och den kommunala lantmäterimyndigheten. Orsaken är att Lantmäteriet har stopp i flera av myndighetens digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl.

Man på väg med utrusning för lantmäteri. Lantmäteriet har idag ingen uppgift om när problemet kommer att vara löst. Foto: MostPhotos

Information som tidigare varit tillgänglig för kommunens och den kommunala lantmäterimyndighetens (KLM) handläggare nu har stoppats och måste begäras ut manuellt från Lantmäteriet.

Stoppet berör alla kommuner och kommunala lantmäterimyndigheter. Lantmäteriet har idag ingen information om hur lång tid det kommer att ta att rätta till problemen.

Haninge kommun och KLM gör sitt yttersta för att minska påverkan av driftstoppet.

− Vi gör vad vi kan för att våra handläggningstider inte ska påverkas för mycket. Till exempel beställer vi akter i aktuella och kommande ärenden i förtid, för att ha dem på plats när de behövs, säger Helené Hill, tf stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Samtliga avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen och samhällsutvecklingsavdelningen påverkas på olika sätt. Till exempel går det inte att öppna akter i fastighetsregistret vilket bland annat påverkar planarbetet, markärenden, bygglovshandläggningen och fastighetsbildning.

Lantmäteriet har löpande information på sin webbplats. Behöver du information eller få tag i handlingar görs det via myndighetens kundcenter.

Aktuell information Lantmäteriet

Kundcenter Lantmäteriet

 

Senast uppdaterad: 5 juni 2024