Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunen kräver lösning av långa handläggningstider hos Lantmäteriet

När Lantmäteriet av säkerhetsskäl, stänger ner sina digitala tjänster påverkas bland annat landets kommuner för handläggning av samhällsbyggnadsärenden. Handläggningstiderna blir väsentligt längre för kommunerna när Lantmäteriet manuellt behöver ta fram den information. Problemet blir särskilt stort i växande kommuner i Stockholms län. Nu kräver flera kommuner en lösning.

Foto: Fredrik Hjerling

Den 24 maj 2024 meddelade Lantmäteriet att myndigheten, av säkerhetsskäl, stänger ner sina digitala tjänster. Det påverkar bland annat alla landets kommuner som är beroende av snabb tillgång till Lantmäteriets information för handläggning av samhällsbyggnadsärenden. Det leder till att handläggningstiderna blir väsentligt längre för kommunerna när Lantmäteriet i stället manuellt behöver ta fram den information som kommunerna behöver. Problemet blir särskilt stort i växande kommuner i Stockholms län.  

Flera kommuner kräver en lösning

Haninge kommun har därför tillsammans med Huddinge, Nacka, Södertälje och Täby tillskrivit Lantmäteriet med krav på att myndigheten skyndsamt hittar lösningar på problematiken. I avvaktan på en säker digital lösning behöver Lantmäteriet förstärka resurserna för att säkerställa en skyndsam manuell hantering av informationen som kommunerna behöver för samhällsbyggnadsverksamheten.

− Vi vill understryka vikten av att Lantmäteriet snarast hittar lösningar på tillgången till fastighetsinformation som innebär att kommunerna kan klara sina handläggningstider, som i vissa fall är lagstadgade. En effektiv samhällsbyggnadsprocess är avgörande för att kommunerna ska kunna bidra till samhällsutvecklingen, säger Kristina Tidestav, kommundirektör i Haninge.

I avvaktan på att Lantmäteriet ska lösa problematiken gör Haninge kommun sitt yttersta för att minska påverkan på samhällsbyggnadsärendena.

− Vi gör vad vi kan för att handläggningstiderna inte ska påverkas för mycket. Till exempel beställer vi akter i aktuella och kommande ärenden i förtid, för att ha dem på plats när de behövs, säger Helené Hill, tf stadsbyggnadsdirektör på stadsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 17 juni 2024