Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

HANBA - förstärkt stöd till barn, ungdomar och föräldrar

Haninge stärker sitt föräldraskapsstöd till vårdnadshavare som på olika sätt har det svårt. HANBA är en gruppverksamhet som vänder sig till familjer som på olika sätt har utmaningar och svårigheter som till exempel separationer, psykisk ohälsa, missbruk eller våldsutsatthet. 

Flicka som sitter i soffa. Nu förstärks stödet till familjer som lever med olika slags svårigheter.

I gruppverksamheten HANBA ges man tillfälle att sätta ord på känslor, få ny kunskap och möta andra som befinner sig i utmanande familjesituationer. Syftet med verksamheten är att känna sig mindre ensam och lätta på känslor av skuld eller skam.

Vårens träffar för barn och vårdnadshavare

Träffarna hålls utifrån Ersta vändpunktens program och forskning som visar att barn, unga och föräldrar som varit med skattar sitt mående som bättre efter deltagande i grupp. Nu har vi öppnat upp vårens träffar för både barn och vårdnadshavare. Träffarna är uppbyggda kring olika teman, är kostnadsfria och allt sker under tystnadsplikt. Grupperna startar under vecka 6. Har du frågor eller funderingar eller helt enkelt vill anmäla dig kontakta oss via hanba@haninge.se

HANBA står för Haninges barn- och tonårsgrupper och är ett samarbete mellan Haninge kommun och Svenska kyrkan i Haninge.

Skilda världar- för barn i åldrarna 7-12 år. Vänder sig till barn med separerade föräldrar. Måndagar 16:00-17:30.

Känslomässiga sjukdomar-föräldragrupp - vänder sig till föräldrar eller medföräldrar i familjer där det förekommit psykisk ohälsa, missbruk eller våld. Tisdagar kl. 16:00–17.30

Känslomässiga sjukdomar - barngrupp 7-12 år - för de med föräldrar som sliter med psykisk ohälsa, missbruk eller våldsproblematik. Tisdagar kl. 16- 17.30 

Känslomässiga sjukdomar - tonårsgrupp 13-18 år. För de med föräldrar som sliter med psykisk ohälsa, missbruk eller våldsproblematik. Tisdagar kl. 18:00-19.30

Vill du veta mer om stöd till barn och ungdom?

Vill du veta mer om vilket slags stöd barn och ungdomar kan få i kommunen? Läs mer här.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024