Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Goda omdömen om arbetsmiljön i våra skolor

Haninge kommunala skolor är väl förberedda när det gäller arbetsmiljöarbetet. Det visar höstens inspektioner från Arbetsmiljöverket vad gäller det förbyggande arbetet inför risk för hot och våld mot personal i skolan. Flera skolor fick inga anmärkningar alls, något som är ovanligt.

Arbetsmiljöarbete i skolorna Haninges kommunala skolor har god arbetsmiljö, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet för trygghet Foto: Mostphotos

– Det är bra att ni lyfter fram de skolor som inte har några anmärkningar som goda exempel, säger Eric Storbjörk, en av två inspektörer på Arbetsmiljöverket som besökt flera av kommunens skolor under hösten.

– De här skolorna är bra förebilder och med hjälp av dem kan skolorna göra ett bra erfarenhetsutbyte, säger han.

Flera av de kommunala skolorna fick inte en enda anmärkning. Det är ovanligt, säger Eric Storbjörk, och med hans erfarenhet menar han att detta ger en fingervisning om att även skolornas arbetsmiljö i stort är god.

En av de kommunala skolor som klarade inspektionen galant var Ribbyskolan.

– Jag vet att vi har koll på vårt systematiska arbetsmiljöarbete och våra rutiner. Det var bland annat därför vi klarade inspektionen utan anmärkningar, det är jag glad för, säger rektor Jesper Samuelsson. Mötet med Arbetsmiljöverket gav oss även bonus i form av tips som kommer bidra till att vi kan bli ännu bättre på det vi redan gör bra. Det uppskattar jag!

Efter mötet med Arbetsmiljöverket har Jesper Samuelsson haft kontakt med sina kollegor på andra kommunala skolor för att dela med sig av sina lärdomar.

– Vi har delat med oss av vår skolas material och erfarenheter. Det kan andra skolor få hjälp av. Haninge kommunala skolor är en lärande organisation med ett fint kollegialt samarbete som vi alla har stor nytta av.

Jesper passade också på att poängtera för inspektören att skolan inte bara är personalens arbetsplats. Därför är han extra stolt att senaste trygghetsundersökningen från i höstas visar att 92 procent av eleverna på Ribbyskolan känner sig trygga och trivs i skolan.

Några skolor i Haninge fick ett par anmärkningar efter att Arbetsmiljöverket varit på besök, något som inspektörerna är vana att stöta på.

– Efter att vi varit ute inspekterat har vi oftast ytterligare krav att ställa på skolan. Vanligt är att vi efterlyser tydligare rutiner kring riskbedömning vid eventuellt hot och våld, säger Eric Storbjörk.

De skolor som fått nya krav får återbesök från Arbetsmiljöverket under de närmaste månaderna.

Senast uppdaterad: 16 februari 2024