Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny e-tjänst för ansökan om stöd för barn och unga

Från och med den 1 april finns en ny e-tjänst på plats i Haninge kommun. Via den kan man ansöka om stöd och hjälp för barn och unga mellan 0–18 år.

Sedan tidigare finns e-tjänster för att orosanmäla barn, ungdomar och vuxna i sin omgivning, men ingen tjänst för att ansöka om stöd för sin egen del. Nu finns alltså en e-tjänst, som även den som behöver hjälp kan använda. Den nya e-tjänsten är en del av första linjens socialtjänst i Haninge kommun som syftar till att sänka tröskeln till socialtjänstens olika insatser och tjänster.

Vem kan ansöka om stöd?

Du kan ansöka om stöd om du är

  • mellan 0–18 år
  • vårdnadshavare
  • särskilt förordnad vårdnadshavare
  • god man för ensamkommande barn
  • person med fullmakt.

Om du är under 18 år och ansöker om stöd kommer en kontakt tas med dina föräldrar.

Det här händer efter en ansökan

Varje ansökan leder till utredning, bedömning och beslut.

Utredning

När en ansökan kommit in om stöd startar vi en utredning som pågår i längst fyra månader. En socialsekreterare tar kontakt med den som ansökt och andra som ansökan handlar om, för att utreda behovet av stöd.

Bedömning

När handläggaren har fått in uppgifterna görs en samlad bedömning om ifall den som ansökt har rätt eller inte rätt till stödet, enligt socialtjänstlagen.

Beslut

Den som har gjort ansökan kommer att få ett skriftligt beslut som visar ansökan beviljats eller avslagits. Ett avslag kan överklagas. Hur man då går till väga får man veta i samband med beslutet.

Senast uppdaterad: 5 april 2024