Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Att förebygga bedrägerier riktade mot äldre och särskilt utsatta

På grund av en ökning av bedrägerier i hela samhället, mot äldre och andra särskilt utsatta, anordnade Haninge kommun och polisen en andra utbildning den 29 september. Skälet är dels att möta upp utifrån behovsbilden som pekar på att antalet bedrägerier i samhället i stort ökar och tar nya former, men även att följa den nya lagstiftningen. 1 juli 2023 trädde lagen ”Kommuner mot brott” i kraft vilket innebär att kommuner är skyldiga att arbeta brottsförebyggande.

Christian Hollman, volontär Polisen, Ann-Sofie Mjörning, kommunpolis, Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn och Jeanette Tano, Enheten trygghet och säkerhet Haninge kommun. Foto: Emma Zachrisson Haninge kommun

Cirka 35 personer deltog för att öka kunskapen om dagens bedrägerimetoder. Det är en del av kommunens brottsförebyggande arbete för att skydda äldre och andra särskilt utsatta mot bedrägerier. Det är också ett av fokusområdena i samverkansöverenskommelsen mellan Haninge kommun och Polisen. Genom att förse funktioner som möter dessa målgrupper med kunskap och verktyg inom detta område hoppas man minska oro och öka tryggheten.

- Enligt polisen förväntas bedrägerierna inte minska i framtiden, så kommunen anser att det är viktigt att rusta kommunala verksamheter och det civila samhället med kunskap och verktyg. Vi vill vara proaktiva och kontinuerligt arbeta  förebyggande också inom dessa områden, säger Jeanette Tano, trygghetssamordnare vid Enheten trygghet och säkerhet i Haninge kommun.

Utbildningen "Försök inte lura mig" är ett utbildningspaket som utvecklades av polisen i samarbete med Brottsofferjouren, PRO och SPF Seniorerna. Syftet med materialet som innehåller handledning, filmer och annat material är att öka medvetenheten och kunskaper kring hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Målet är att färre ska drabbas av brott, mildra konsekvenserna för dem som ändå drabbas samt öka känslan av trygghet.

Inom Haninge kommun har nu chefer, verksamhetsutvecklare, boendestödjare, biståndshandläggare, behandlingsassistenter och andra som möter målgruppen i vardagen deltagit i utbildningen. Nu tar de med sig materialet och nyttjar det utifrån sina respektive uppdrags förutsättningar och behov. Genom information och utbildning har man skapat förutsättningar för att förebygga brott såväl på kort och på lång sikt.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer hos polisen.se

Senast uppdaterad: 9 februari 2024