Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ny företagsmark i Albybergs verksamhetsområde

Fram till och med 27 oktober 2023 pågår granskningsperioden för förslaget till ny detaljplan för del av Alby 1:9 i Albybergs verksamhetsområde. En fortsatt etablering av Albybergs verksamhetsområde ska ge ytterligare tillskott av arbetsplatser i kommunen.

Flygbild över Albybergs verksamhetsområde. Alby 1.9 är inringat med röda streck. Översiktsbild Alby 1:9 Foto: Haninge kommun

Ett förslag till detaljplan för del av Alby 1:9 ställs nu ut för granskning. Detaljplanen möjliggör ytterligare etablering vid Albybergs verksamhetsområde längsmed väg 73 i höjd med Jordbro trafikplats och väg 227, Dalarölänken.

Huvudsyftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som en attraktiv arbetsplats genom att möjliggöra etablering av verksamheter inom centrum, konferens, idrott samt att ge förutsättningar för en skyltplats. Syftet är också att möjliggöra anläggandet av en driftväg längsmed diket i detaljplaneområdets östra delar.

Tyck till om förslaget

Detaljplanen var ute på samråd sommaren 2022. Nu finns det återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Detaljplanehandlingar och utredningar finns tillgängliga i kommunhusets foajé och på vår webbplats under hela granskningstiden från den 3 oktober till den 27 oktober.

Läs mer om detaljplaneförslaget för Alby 1:9

Har du synpunkter på planen och vill lämna ett yttrande, skicka ett mejl till plan@haninge.se eller skicka ett brev till Haninge kommun, Planavdelningen, 136 81 Haninge.

Observera att alla yttranden måste skickas in skriftligt via mejl eller brev. Avsändare ska tydligt framgå. Uppge även adress och fastighetsbeteckning samt ange Dnr PLAN 2017.17.

Vill du få handlingar skickade till dig? Mejla plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023