Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Trafikpåverkan vid Vattenfalls vattenvärmeverk i Jordbro under juni-augusti

Inför att Tvärförbindelse Södertörn byggs så kommer Vattenfall under juni-augusti utföra flytt av fjärrvärmeledningar vid Vattenfalls vattenvärmeverk i Jordbro. Detta arbete kommer att påverka framkomligheten i området för bilister och cyklister under perioden.

Skiss över framtida trafikplats Slätmossen Visionsbild trafikplats Slätmossen Foto: Trafikverket

Trafikpåverkan i Haninge kommun juni-augusti

Omläggningsområdet ligger ca 150 meter söder om trafikljusen utanför fjärrvärmeverket på Nynäsvägen.

  • Biltrafiken längs Nynäsvägen kommer ha begränsad framkomlighet under perioden. Kvällsarbete kan förekomma under vissa perioder.
  • Gång- och cykelvägen längs Södra Jordbrovägen kommer tillfälligt att flyttas eller ledas om.
  • Busshållplats Södra Jordbrovägen kommer tillfälligt att flyttas.
  • Gång- och cykelvägen utanför Jordbro värmeverk kommer tidvis att vara avstängd men kommer att ledas om.

Arbete beräknas pågå under perioden juni-augusti.

Läs mer kring detta på Vattenfalls projektsida för Tvärförbindelse Södertörn

Senast uppdaterad: 9 juni 2023