Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Miljonprojekt ska hjälpa elever till en bättre framtid

Att så många som möjligt har en egen inkomst är en viktig ingrediens för att skapa trygghet i samhället. Till hösten startar ett projekt, bland annat i Haninge kommun, som fått 25 miljoner kronor i bidrag för att underlätta för ungdomar att få inträde på arbetsmarknaden. Målgruppen för stödet är elever som går i årskurs nio eller gymnasiet och har en problematisk skolnärvaro.

Två puzzelbitar Foto: Mostphotos

Att få ett jobb och kunna försörja sig själv bidrar till högre självkänsla och ofta ett större engagemang i sin omvärld. Detta leder i sin tur till högre trygghet i samhället.

Projektet ”SATSA – hela vägen skola arbetsliv” är en bit på vägen för att hjälpa fler till egen försörjning. Projektet startar i höst i bland annat Haninge kommun och arbetar med att stödja och hjälpa elever som har problem med skolnärvaro och vill påbörja eller avsluta sina studier. Ungdomarna som kommer ta del av projektet bor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Eleverna ska gå i årskurs nio eller i gymnasiet och projektet följer även med eleverna när de avslutat sina studier och behöver stöd i övergången till arbetslivet. Projektet startar i september 2023 och pågår under tre år.

I varje kommun kommer en studie- och yrkesvägledare och en arbetsterapeut tillsammans med gemensam kurator att bilda små coachteam. Målet är att ge stöd till 300 elever, lika många kvinnor och män, under en tre-årsperiod.

– I Haninge kommer det att vara Centrum för lärande och hälsa som är delaktiga i projektet. För oss innebär det att vi får in en helt ny profession på skolan i form av arbetsterapeut som tillsammans med studie- och yrkesvägledare kommer att coacha deltagarna, vilket känns spännande, berättar Margareta Fritzell, ansvarig chef i Haninge.

– En arbetsterapeut kan jobba med anpassningar, hjälpmedel och bidra till att tillgängliggöra utbildning i skolmiljö på ett nytt sätt.

Målsättningen med projektet är att i förlängningen ge kunskap och arbetssätt att minska skolavhopp.

Stödet i projektet utgår från metoden Supported Education, som är en psykiatrisk rehabiliteringsmetod. Metoden innebär bland annat att personalen som möter dessa elever kommer få erbjudande om att lära sig mer och öka sin kunskap om dessa elevers behov och förutsättningar. Skolorna kommer också få stöd att öka elevernas kunskaper om arbetslivet och så småningom ska projektet utveckla stöd och samverkan i övergången mellan skola och arbetsliv.

Bakgrunden till projektet är att Samordningsförbundet Östra Södertörn fått 25 miljoner kronor i ESF-bidrag inom området ”Underlätta inträde på arbetsmarknaden – Stockholmsregionen” och till SATSA-projektet.

Kommunerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö är tillsammans med Arbetsförmedlingen och Regionen/WeMind psykiatrin samverkansparter.

Fakta

Samordningsförbundet Östra Södertörn arbetar för ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och kommunerna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

ESF-rådet finns under Arbetsmarknadsdepartementet och har regeringens uppdrag att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden genom de så kallade europeiska socialfonderna. Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2023