Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fredrika Bremergymnasiet får fortsatt förtroende att driva motorbranschcollege efter lyckat samarbete med branschen

- Att vi blir återcertifierade är en kvalitetsstämpel som visar att vi driver ett fordons- och transportprogram av högsta kvalitet. Motorbranschen är nöjda med den kompetens som eleverna visar efter avslutad utbildning. De allra flesta elever går direkt till anställning efter att ha avslutat sina studier hos oss, säger biträdande rektor Maria Barnes.

Sju män och en kvinna i en motorhall på Fredrika Bremers gymnasium med certifieringar och buketter På bilden från vänster till höger: Tomas Tärnfors, styrgruppsledamot Motorbranschcollege, Stefan Sjöquist, styrgruppsledamot Motorbranschcollege, Maria Barnes, biträdande rektor fordons- och transportprogrammet Fredrika Bremergymnasiet, Morten Sjursen, kvalitetschef på Olofsson Bil, Adam Simonsson, ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Svensson, elev, Daniel Siglert, lärare fordons- och transportprogrammet, Jonas Hehrne, verksamhetsledare Motorbranschcollege

Motorbranschen har ett mycket stort rekryteringsbehov och behöver stärka sin kompetensförsörjning. För att möta det enorma kompetensbehovet, gör arbetsgivare och fackförbund en satsning i form av att certifiera de fordonstekniska program som håller den höga kvalitet som dagens motorbransch kräver.

– Det är kul att fira att Fredrika Bremer har klarat kraven för Motorbranschcollege. Med detta hoppas vi att många tjejer och killar ska söka utbildningen i och med att branschen behöver anställa många mekaniker, säger Jonas Hehrne verksamhetsledare Motorbranschcollege.

Att vara Motorbranschcollege innebär att skolans fordonstekniska gymnasieutbildning har hög kvalitet, branschrelevans och status. Det innebär även att elever får med sig relevanta branschkunskaper som företagen efterfrågar.

– Att Fredrika Bremergymnasiet får den här certifieringen är en mycket positiv utveckling, eftersom det finns en reell koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Från politikens håll tycker vi att det är viktigt att våra elever kommer ut på arbetsplatsförlagt lärande, vilket gör att många elever får arbete direkt efter sina studier, säger Adam Simonsson, ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. 

 

Läs mer om Fordons- och transportprogrammet:

fredrikabremergymnasiet.haninge.se/utbildningar/program/fordons-och-transportprogrammet/

Om Motorbranschcollege

Fredrika Bremergymnasiet är ett av landets 25 certifierade Motorbranschcollege.

Den fordonstekniska gymnasieutbildningen uppfyller alla sex kriterier som en skola måste uppfylla för att bli certifierade som Motorbranschcollege:

  • En säkrad kompetensförsörjning
  • Ett nära samarbete med bransch och företag på orten
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • Kompetensutveckling för yrkeslärare
  • Tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Senast uppdaterad: 7 mars 2023