Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Första linjens socialtjänst införs i Haninge

Haninge kommuns individ och familjeomsorg satsar nu på att komma än närmre sina målgrupper genom det nya arbetet med första linjens socialtjänst. Det ska vara enklare för barn, unga, vuxna och familjer i svåra och utsatta situationer att få hjälp och stöd i tidigare skeenden. Första linjens socialtjänst införs och blir en del av det långsiktiga arbetet med att förebygga allvarlig problematik. Det ska vara tydligare vart invånarna ska vända sig vid behov av hjälp och stöd. Det ska gå snabbare att som Haningebo få stöd och hjälp från socialtjänsten utan utredning.

Bild på medarbetare i förebyggarteamet Bild på medarbetare i förebyggarteamet Foto: Mikael Högskoog

Verksamhetsområden som berörs är det förebyggande arbetet, våld i nära relation, uppsökande verksamhet, stöd i föräldraskapet och familjerätt.

Detta ska ske inom ramen för den första linjen och ska ha en nära samverkan mellan förskola, skola, fritid, socialtjänst, polis, regionen och civilsamhället.

– Det är både rätt i tiden och väldigt viktigt att utveckla första linjens socialtjänst i Haninge kommun. Vi behöver kunna fånga upp och stötta människor tidigt, innan problem har hunnit växa sig så stora att socialtjänsten behöver gå in med mer omfattande insatser. Många behöver exempelvis inte biståndsprövning utan kan bli hjälpta av råd och stöd genom tidiga insatser, säger Maria Porshage avdelningschef på Invid och familjeomsorgen.

Införandet av första linjens socialtjänst är första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete kommunens socialtjänst, med målet att på sikt bli än mer tillgängliga, digitala och trygghetsskapande. Andra delar som kommer att beröras av utvecklingen är arbetet med uppsökande verksamhet och insatser nära Haningeborna i utsatta områden.

Den nya organisationen skapar även en bra plattform och god beredskap för den nya socialtjänstlagen som väntas införas 2024. Denna innehåller bland annat förslag om en mer lättillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Myndigheter och lagstiftarna efterfrågar att socialtjänsterna ska arbeta mer förebyggande. Därför ser jag första linjens socialtjänst som ett naturligt led i det arbetet. Det är bra att vi fokuserar på det förebyggande arbetet, framför allt kopplat till barn och unga – genom att fånga upp unga med rätt insatser i ett tidigt skede kan vi spara både resurser och framför allt mänskligt lidande, säger Maria Porshage

Personer i behov av mer omfattande stöd kommer precis som tidigare att få det via våra specialiserade utredningsenheter inom barn, unga och vuxen.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023