Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Projektet ”Håll igång hjärnan” lockar många deltagare

Haninge kommun har tagit ett betydelsefullt steg för att främja kognitiv hälsa genom att initiera projektet "Håll hjärnan igång". Med hälften av föreläsningarna redan genomförda har projektet blivit en central del av arbetet med utmaningarna kring kognitiva sjukdomar i samhället. Det är demenssjuksköterskan Anneli Lindberg och dietisten Jenny Widén som driver projektet med målet att förlänga tiden innan insatser behövs och därigenom öka medborgarnas självständighet, delaktighet och långsiktiga livskvalitet.

Från vänster Demenssjuksköterska Anneli Lindberg och Dietist Jenny Widen som håller i projektet.

- Antalet personer som drabbas av kognitiva sjukdomar ökar tydligt, och Sveriges prognos för år 2030 pekar på 180 000–190 000 personer med kognitiv sjukdom. Forskning indikerar att även om det inte finns något botemedel kan insjuknandet förebyggas och fördröjas, och det är det vi vill bidra till med detta projekt, säger Anneli Lindberg, demenssjuksköterska på Haninge kommun.

Projektet baseras på omfattande forskning om hjärnhälsa och inspirerat av FINGER-studien av professor Miia Kivipelto. FINGER-metoden är en multimodal modell som integrerar flera delar samtidigt för att förbättra hjärnhälsan. Dessa delar inkluderar hälsosam kost, fysisk aktivitet, hjärngymnastik, sociala aktiviteter, avkoppling och kontroll av blod- och kärlrelaterade faktorer. Stödet från WHO, NNR 2023, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom understryker projektets vetenskapliga grund.

- Projektet omfattar sex föreläsningar med specifika teman, såsom hälsosam kost, fysisk aktivitet och hjärngymnastik. Innan start fick varje deltagare svara på frågor om sin livsstil, vilket ökar självmedvetenheten. Detta kommer också följas upp efter projekts slut. Varje föreläsning avslutas med en gemensam fikastund där diskussionsfrågor tas upp, och föreläsningarna har hittills varit mycket populära", säger Jenny Widén, dietist på Haninge kommun.

Projektet sträcker sig över ett antal månader och avslutas i mars nästa år.

Senast uppdaterad: 19 december 2023