Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årets vinnare av Hederspriset för tillgänglighet är Ica Maxi i Haninge

År 2005 instiftade kommunstyrelsen i Haninge ett årligt tillgänglighetspris för att uppmärksamma och hedra personer och grupper som aktivt bidrar till att främja tillgängligheten i samhället. Priset har sedan dess delats ut varje år, med undantag för 2022 då ingen nominering mottogs. I en ceremoni i samband med kommunfullmäktige sammanträdet som ägde rum på kommunhuset den 13 december tillkännagavs Ica Maxi i Haninge som vinnare av 2023 års hederspris för tillgänglighet. Under ceremonin överlämnade funktionshinderrådets ordförande, Sedat Dogru, ett diplom och en prischeck på 10 000 kronor till vinnaren, representerad av Cecilia Derwinger och Sibel Yalap från Ica Maxi.

Från vänster i bild är det Madeleine Palmgren från funktionshindersråd, Cecilia Derwinger från Ica Maxi, Sedat Dogru ordförande funktionshinderrådet och Sibel Yalap från Ica Maxi.

Motiveringen lyder:

ICA Maxi har tillsammans med personalen utformat en inkluderande och tillgänglig butik. Med ett stort samhällsengagemang och med stor förståelse har de framgångsrikt utvecklat verksamheten där bemötande, tillgänglighet och service är ledord. De har alltid ett vänligt bemötande och har med sitt lokala samhällsengagemang bidragit till att öka tillgängligheten för alla våra invånare.

ICA Maxi har visat genom enkla medel att anpassning av verksamheten är möjlig för att välkomna och integrera personer som är i behov av extra stöd. Företaget erbjuder mer än sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, de ger brukarna möjlighet att växa i sin självständighet, öka självkänslan och känna arbetsglädje. De har skapat en inkluderande arbetsmiljö som ökar delaktigheten hos brukarna.

ICA Maxi i Haninge och den dagliga verksamheten i Haninge kommun har ett mångårigt samarbete tillsammans. Samarbetet påbörjades 2015 och idag har sju personer med funktionsnedsättning sin arbetsplats på ICA Maxi.

Nomineringsförfarande och kriterier för priset

För att bli nominerad till detta prestigefyllda pris krävs att individer eller grupper har utmärkt sig genom att aktivt bidra till att öka tillgängligheten i Haninge kommun. Det kan antingen vara resultatet av en specifik prestation under det senaste året eller en målmedveten och långsiktig insats under flera år. De genomförda insatserna kan inkludera förbättringar av tillgänglighet i form av anpassade lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer, kollektivtrafik, tillgänglig information eller förbättrat bemötande.

I bedömningen och jämförelsen av nomineringarna värderas faktorer som hur många personer som påverkas av det genomförda arbetet, den individuella effekten för varje person och nivån av nyskapande och kreativitet som präglar insatserna.

Årets vinnare, Ica Maxi i Haninge, exemplifierar enastående engagemang och insatser för att skapa en mer tillgänglig och inkluderande kommun.

Senast uppdaterad: 14 december 2023