Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Rekordresultat när företagen sätter betyg på Haninge

Haninge kommun får sitt högsta resultat någonsin när företagen sätter betyg på kommunens stöd och service till näringslivet, med ett NKI (Nöjd-Kund-Index)-resultat på 80. Haninge klättrar därmed upp från plats 52 till 29. Största ökningen står myndighetsområdet bygglov för - från 71 till 77.

Illustration som visar företagens betyg på kommunens service åren 2017-2022

Idag släpptes resultatet av den årliga undersökningen från Stockholm Business Alliance, i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, där företagen sätter betyg på kommunernas service inom en rad myndighetsärenden. Haninge kommun får det högsta resultatet hittills och klättrar till ett NKI-resultat på 80 (Nöjd-Kund-Index), och med den främsta ökningen inom bygglov. 

– Vi firar ett rekordresultat idag, när företagen ger de högsta betygen hittills till Haninge kommun. Ett gott företagsklimat är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt för kommunen, med ett rikare lokalt utbud, ökad trygghet och fler arbetstillfällen för inte minst unga Haningebor, säger Sven Gustafsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun. 

– Jag är särskilt stolt över det rejäla kliv uppåt i resultatet för kommunens service inom bygglov som sticker ut i årets NKI-mätning. Det är framför allt ett kvitto på att kommunens systematiska förbättringsarbete och starka fokus på service och bemötande fortsätter ge resultat, säger Martin Strömvall (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande. 

Störst ökning för bygglov 

Företagens betyg för kommunens service när det gäller bygglov står för den främsta ökningen i den senaste mätningen. För Bygglov ökade resultatet med hela sex steg – från NKI 71 i förra årets resultat till NKI 77. Andra områden där kommunen fick högre betyg är Livsmedelskontroll (från NKI 82 till NKI 84) och Serveringstillstånd (från NKI 84 till NKI 85). Kommunen ligger kvar på samma höga nivå som året innan inom områdena Brandskydd (NKI 83) och Miljötillsyn (NKI 73). För området Markupplåtelser var svarsfrekvensen inte tillräckligt hög för ett statistiskt säkerställt resultat – där landade Haninge kommun på ett mycket högt resultat i mätningen året innan, med NKI 86. Tillsynsansvaret för brandskydd ligger hos Södertörns brandförsvarsförbund medan ansvaret för miljötillsyn, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd ligger hos Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund. 

Se film om företagens betyg på bygglov

 

Senast uppdaterad: 2 maj 2023