Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om socialtjänsten i Haninge

Under hösten genomför social- och äldreförvaltningen en undersökning för att ta reda på vad de som har kontakt med oss tycker om vårt arbete. Undersökningen består av en enkät som du får fylla i efter du har haft ett möte med eller utförd insats av socialtjänsten.

Illustration av olika personer som svarar på en enkät Foto: SKR

Att ta reda på hur medborgarna upplever kontakten med kommunen är viktigt för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Därför genomför vi med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en så kallad brukarundersökning.

Undersökningen riktar sig till dig som har kontakt med socialtjänsten och består av frågor kring hur du upplever kontakten och kvalitén i mötet med oss. Undersökningen pågår under perioden 12 september – 7 oktober 2022. Deltagande är helt frivilligt och du är anonym när du svarar på undersökningen.

Dessa verksamheter genomför undersökningarna:

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enkäten delas ut till vårdnadshavare för barn och ungdomar 0–18 år och till ungdomar 13–20 år som har kontakt med socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården. Den delas också ut till personer som har kontakt med missbruks- och beroendevården eller ekonomiskt bistånd.

Funktionshinder (biståndsavdelningen och kommunala utförare)

Enkäten delas ut till dig som är över 18 år och har kontakt med en handläggare inom socialpsykiatri, socialtjänst under 65 år eller LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta).

Enkäten delas också ut till dig som har en insats med en kommunal utförare. Du får information från verksamheten som utför din insats om när och hur enkäten ska besvaras.

Det är du som söker eller får stöd som ska fylla i enkäten men behöver du hjälp berätta det för handläggare eller personal så hjälper de dig att hitta någon som kan vara till stöd för dig när du fyller i enkäten.

Mer information

Du kan läsa mer om brukarundersökningarna på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida:

Brukarundersökning, individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökning funktionshinder

Brukarundersökning myndighetskontakt funktionshinderområdet

Kontakt Haninge kommun

Individ- och familjeomsorg:
marie.nystrom@haninge.se

Funktionshinderområdet:
josefin.castillo@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 september 2022