Dialogträff för kulturföreningar

Välkommen till en dialogträff för kulturföreningar och studieförbund som vill söka bidrag.

Pratbubblor i orange.

Under kvällen presenteras kultur- och demokratinämndens nya bidragsreglemente och kultur- och fritidsförvaltningens nya avdelning för kultur och bibliotek. Du får även möjlighet att träffa och ställa frågor till kommunens personal om bidragshanteringen.

Från kommunens sida deltar bland andra handläggare för föreningsbidrag Robert Karlsson, avdelningschef Maria Backe och kultur- och biblioteksstrateg Elisabeth Åström. Dessutom deltar flera enhetschefer och kultursamordnare.

Vi hoppas på att få till ett samtal där vi presenterar våra verksamheter och uppdrag för varandra och utbyter idéer och tankar om hur Haninges kultur- och föreningsliv kan utvecklas.

Anmäl dig här senast 7 september 

Kvällens agenda

18.00
Servering smörgås och kaffe

18.15–18.45
Presentation av syftet för dialogträffen och av oss som deltar i mötet, avdelningen kultur och bibliotek

Presentation nya bidragsreglementet

Kort frågestund om det som har presenterats

18.45–19.30
Mingel med möjlighet att prata med och ställa frågor enskilt till kommunens personal.

Senast uppdaterad: 2 september 2022