Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Högre gräs och ängsblommor positivt för den biologiska mångfalden

Petra Lindvall, stadsträdgårdsmästare i Haninge kommun berättar om projektet med att låta gräset växa högt och låta ängsblommorna blomma som nu har pågått i tre år. Projektet har medfört nya och förändrade arbetssätt i form av en mer hållbar gräsklippning med en minskning av avgaser, utsläpp, transporter och klipptid för gräsklippare. Det har också visat sig att projektet gjort skillnad när det kommer till att gynna den biologiska mångfalden.

Flicka tittar ned i en insektshåv Foto: Tomas Södergren

Petra Lindvall, berätta om bakgrunden till detta projekt. 
– Bakgrunden är något som låter så tråkigt som systematiskt arbete med verksamhetsutveckling. Vid en omvärldsanalys ställde vi oss frågor som ”vad händer i branschen” och ”vilka trender ser vi”? Vi kopplade ihop hållbarhet, biologisk mångfald och klimat med nya, mer effektiva sätt att arbeta. Efter att ha gjort studiebesök till andra kommuner och verksamheter som kommit längre, startade vi. 

Idén var att prova en mer hållbar gräsklippning. Detta genom att låta bli att klippa gräset kort överallt så som vi brukat göra utan i stället låta det stå kvar och gå i blom på sina ställen. Dels skulle det kunna skapa bättre förutsättningar för insekterna och den biologiska mångfalden, men också minska på både avgaser och utsläpp. Eftersom vi inte klipper gräset lika ofta minskar även transporter och klipptid för gräsklippare.  

En bärfis på ett pekfingerFoto: Tomas Södergren
 

Hur gjorde ni för att komma igång? 
– Vi beslöt oss för att testa genom att tänka tvärt om: vad ska vi klippa, i stället för vad ska vi inte klippa. 
 
Mötte ni motstånd under vägen? 
– En del personer har varit oroliga för fästingar och ormar och tyckt att det sett lite vanvårdat ut. Men de flesta kommentarer vi fått har varit positiva.

En händelse som gjorde att jag blev ännu mer övertygad om att vi var på rätt väg skedde under vår Nyfiken park-dialog i Höglundaparken i Jordbro 2019. Under dialogen arrangerade Miljöverkstan en aktivitet för barn som gick ut på att samla in och artbestämma insekter. Det visade sig dock att barnen inte hittade några insekter i parkens kortklippta gräs. Utanför parken, där det fanns lite oklippt gräs, gick de däremot att finna. 

Kan ni se att projektet gjort skillnad så här långt när det kommer till att gynna den biologiska mångfalden? 
– Ja, det skulle jag säga. Under sommaren i år arrangerade Miljöverkstan återigen en aktivitet i Höglundaparken för att se om de kunde hitta fler insekter nu. Och denna gång så hittades mängder av insekter i parken! Barnen hittade bland annat olika flugor, bärfisar, myror, lockespindlar, stritar och fjärilar, bland annat kålfjärilar. Miljöverkstan menade på att orsaken till att barnen hittat så många insekter i år till skillnad från förra gången var en effekt av att gräset inte klippts kort utan fått stå kvar och tillåtits gå i blom. De tipsade oss också att anlägga ängsstråk i parken för att mängden insekter skulle öka ännu mer. 

Flicka tittar in i låda med insekter iFoto: Tomas Södergren

Flicka springer i högt gräs med en insektshåv i handenFoto: Tomas Södergren

Vad tänker du kring ert fortsatta arbete med att främja den biologiska mångfalden, kommer ni fortsätta i samma spår?  
– Absolut, det tänker jag att vi ska göra. Dels tycker jag att den allmänna inställningen till att låta blommor blomma, att anlägga ängar i trädgårdar, bygga insektshotell och annat visar på att detta är det ”nya” och att det blivit populärt. Genom att erbjuda flera typer av gräsytor kan vi även skapa nya upplevelser. Exempelvis genom kortklippta gräsmattor för picknick och bollspel eller långt gräs med spännande stigar genom vackra ängar som blommar. Och att vi nu dessutom kan skönja att vårt arbete givit resultat i form av att det faktiskt är fler insekter på platser där vi lämnar gräset att blomma övertygar mig ännu mer att vi är på rätt spår. 

Vad säger forskningen och hur jobbar andra kommuner? 
– Efter en uppmärksammad artikel i tidskriften Science från 2018 (An alternative urban green carpet) där forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet lyfter alternativ till gräsmattor som skulle vara bättre för både klimat och biologisk mångfald, har många kommuner lagt om sin gräsklippning. Man är överens om att mer ängslika miljöer ger ökad biologisk mångfald och bättre livsutrymmen för flera arter. 

Högt gräs som blommarFoto: Tomas Södergren

Senast uppdaterad: 21 oktober 2022