Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kom till Skoldialogen 10 november 2022 med temat ”Språket i fokus”

En gång i halvåret bjuder Haninge kommun in till skoldialog där alla som är intresserade kan vara med och få veta mer om skolan och även lämna synpunkter. Varje skoldialog har ett tema och höstens dialog har temat ”Språket i fokus”.

Bild på ordföringarna i nämnderna samt utbildningsdirektören. Tobias Hammarberg (L), ordförande grund- och förskolenämnden, Maria Fägersten (S), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Henrik Lindh, utbildningsdirektör. Foto: Haninge kommun.

Språket och demokratin hör ihop. Skolan och förskolan har två huvuduppdrag, demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget. Därför handlar höstens skoldialog om just språket och dess betydelse för våra elever och demokratin.

Huvuduppgiften för skolan är att fostra barn och elever till demokratiska medborgare och se till att de lämnar skolan med goda kunskaper. För att ha möjlighet att blir en demokratisk medborgare behöver man ha ett bra utvecklat språk. Först då kan vi alla, och våra elever uttrycka åsikter och pröva våra argument mot andras.

Ett välutvecklat språk är också viktigt för att nå goda resultat i alla ämnen som finns i skolans kursplan.

Allt det här vet vi. Samtidigt vet vi också att elevers kunskaper inom både det talade och skrivna språket minskar nationellt. Därför satsar nu Skolverket stort med både metodstöd och statsbidrag för att vända trenden.

Kom på Skoldialogen och lyssna och ge din synpunkt på hur skolorna och förskolorna i Haninge kommun kommer arbeta med att utveckla språket hos våra barn och elever.


När? Torsdag 10 november 2022 klockan 18-20.
Var? Kulturhuset i Handen.
Tema: ”Språket i fokus”.
Vilka från kommunen är där? Representanter från utbildningsförvaltningen, ordföranden i grund- och förskolenämnden samt ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ingen anmälan krävs.

Fika serveras. Varmt välkommen!

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden
Maria Fägersten (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Henrik Lindh, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: 7 november 2022