Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges kommunala skolor bland de mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige

Haninge kommun är en raket när det gäller att vara en alltmer attraktiv arbetsgivare. Det visar Universums senaste rankning. Haninge kommuns förskolor och skolor hamnar på plats 29 när landets nya förskollärare och lärare väljer vilken arbetsgivare de helst vill arbeta hos. Bland de som redan är yrkesverksamma och har lång erfarenhet hamnar Haninge kommun på plats 39. Båda placeringarna är ett rejält hopp upp från förra årets mätning.

Lärare och två glada elever i ett klassrum Foto: Mostphotos

Universum Sverige gör varje år en rankning av de 50 mest populära arbetsgivarna bland förskollärare och lärare. Rankingen görs i konkurrens med landets kommuner, fristående huvudmän (friskolor) och myndigheter inom skolvärlden.

Att vara en populär kommun bland förskole- och skolpersonal är viktigt för alla i en kommun. Ju bättre arbetsgivare kommunen är, desto fler utbildade, dedikerade och erfarna medarbetare lockas till Haninge. Medarbetare som är stolta över sin arbetsplats gynnar trivsel och kvalitet och därmed gynnas de barn och elever som går i den kommunala verksamheten, och i förlängningen alla invånare i kommunen.

Den fina rankningen gör utbildningsdirektör Henrik Lindh riktigt glad:

- Det är glädjande att vi är en av landets mest populära arbetsgivare. Detta visar att våra satsningar inom utbildningsverksamheten ger resultat, säger han.

Det finns flera anledningar som gör att Haninge kommun skattas högt i branschen. En tydlig pedagogisk inriktning, samarbete med olika utbildningsinstitut och kompetensutveckling är några av framgångsfaktorerna. Här beskriver vi några av dem:

Stärker befintlig kompetens

Kommunens egna innovations- och utvecklingscenter Rudan center erbjuder medarbetare inom både förskola och skola kontinuerlig fortbildning. Detta gör att alla barn och elever får ett sammanhållet utbildningssystem genom hela skolgången – från förskolornas tydliga pedagogiska inriktning som utgår från Reggio Emiliafilosofin och vidare in i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Fokus på kunskapsresultat

I grundskolan läggs stort fokus på elevernas kunskapsutveckling och kunskapsresultaten följs upp regelbundet. Lärare och elever utvärderar resultaten tillsammans och kommer efter det överens om vad som behöver göras för att eleven ska får möjlighet att ta nästa steg i sin utveckling.

För att ha en stabil och likvärdig kvalitet på undervisningen ingår lärare i ämnesnätverk tillsammans med kommunens centrala utvecklingsresurser, till exempel lektorer och utvecklingslärare. I dessa nätverk kan lärarna utbyta kunskaper, erfarenheter och ge varandra nya idéer och metoder att testa.

Kommunen arbetar aktivt med den senaste forskningen inom skolutveckling, bland annat genom att ha en anställd forskningsledare och sedan många år är kommunen involverad i olika nationella och internationella forskningsprojekt. Haninge kommun står för sjätte året värd för internationella skolkonferensen researchED som arrangeras lördagen den 6 maj 2023.

Satsar på framtidens lärare

Haninge kommun fortsätter att satsa på framtidens lärare genom att samarbeta med Stockholms universitet, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Satsningen innebär att studenter gör en del av sin utbildning genom praktik i Haninges skolor. Förutom att rusta studenterna för framtiden ger detta samarbete dessutom inspiration och unika möjligheter till kompetensutveckling för de lärare som handleder.

För att stärka lärarbehörigheten inom både förskolan och grundskolan finns en strategi för kompetensförsörjning och både förskolan och grundskolan satsar på att anställa fler behöriga pedagoger. Andel behöriga lärare på gymnasiet är redan mycket hög.

Universum Sveriges ranking

Vad som värderas högt när det kommer till val av arbetsgivare bland de som är nya inom yrket:

 • Hög framtida inkomst
 • Ledare som stödjer utveckling
 • Uppmuntrar balans i arbetslivet
 • Trygg anställning
 • Konkurrenskraftig baslön
 • Flexibla arbetsförhållanden
 • Inspirerande ledarskap
 • Inspirerande syfte
 • Respektfull miljö
 • Karriärmöjligheter

Vad som värderas högt när det kommer till val av arbetsgivare bland de som har lång erfarenhet inom yrket:

 • Konkurrenskraftig baslön
 • Uppmuntrar balans i arbetslivet
 • Ledare som stödjer utveckling
 • Flexibla arbetsförhållanden
 • Inspirerande ledarskap
 • Respektfull miljö
 • Hög ansvarsnivå
 • Trygg anställning
 • Hög framtida inkomst
 • Inspirerande syfte

(Rankingen görs på engelska och punkterna ovan är översättningar av de kategorier som värderats).

Rankingarna finns att ladda ned på Universums webbplats

Senast uppdaterad: 28 februari 2024