Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Medarbetarna har redan märkt resultat av Silviahemscertifieringen

Sari Olsbom och Eva Engvall är två av de medarbetare som i början av mars slutförde Stiftelsen Silviahemmets utbildning i demenskunskap och tillsammans med sina team fick ta emot en certifiering. Här berättar de lite mer om utbildningen och vilka resultat den har gett.

En grupp av människor står på en scen och håller upp diplom och blommor Medarbetarna på dagverksamheterna firar certifieringen på scen tillsammans med en representant från Silviahemmet.

Sari och Eva arbetar på kommunens dagverksamheter, som tar emot gäster med demensdiagnos och bland annat erbjuder social samvaro och olika aktiviteter under dagen. Sen i höstas har de tillsammans med andra medarbetare gått Stiftelsen Silviahemmets utbildning i demenskunskap.   

Vad har ni lärt er under utbildningen?

- Silviafilosofin har gett oss ord på vad vi gör och kan göra bättre med hjälp av Silviahemmets fyra hörnstenar (symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation och relation). Personalen jobbar nu i större utsträckning mot samma mål.

- Utbildningens upplägg var fantastiskt och vi har lärt oss mer om sjukdomen och symtomen men också om relationer, kommunikation, teamarbete och de anhöriga till våra gäster. Helt enkelt hur vi ska jobba för att våra gäster ska få bästa möjliga livskvalitet.

Vad är det viktigaste ni tar med er från utbildningen i ert dagliga arbete?

- Vi tar med oss att hela teamet jobbar likadant utefter varje individ och en vilja att ge det bästa möjliga under varje besök. Vi har också ett större fokus på att anhöriga ska känna sig delaktiga och att gästens behov ska stå i fokus.

Hur kommer ni arbeta annorlunda jämfört med tidigare?

- En viktig del av Silviahemmets utbildning är att man efter avslutad utbildning har reflektionsmöte en gång i månaden, där hela teamet är med. Där diskuterar vi våra gäster utifrån Silviahemmets vårdfilosofi och värdegrund samt de fyra hörnstenarna. Vi har redan märkt resultat genom att vi i personalgruppen är mycket positiva till reflektionerna varje månad.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022