Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Sex av tio arbetslösa går vidare till jobb eller studier

Avdelning arbete och försörjning är stolt projektägare till projektet Arbetsmarknadscenter. Ett metodutvecklingsprojekt i samverkan med Centrum Vux och Arbetsförmedlingen. Projektet startade i april 2021 och syftar till att förbättra just samverkan, processer och arbetssätt inom och mellan enheterna, så att fler kvinnor och män som uppbär ekonomiskt bistånd, ska få stöd att komma närmare arbetsmarknaden, ut i rätt- och egen försörjning och genom studier, där Centrum Vux utgör en viktig brygga. Även denna gång väljer Arbetsförmedlingen att delta i kommunens projekt.

- Centralt i Arbetsförmedlingens uppdrag är att förhindra och minska långtidsarbetslösheten. För att lyckas med detta viktiga samhällsuppdrag måste Arbetsförmedlingen tillsammans med andra myndigheter utforska och utveckla vår samverkan så vi gemensamt kan nå de människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi på Arbetsförmedlingen Sydöstra Stockholm ser att vår medverkan, kan bidra att utveckla hållbara och effektiva samverkansstrukturer och har av denna orsak valt att delta i projektet, säger Arbetsförmedlingens sektionschef Katrine Nordskog.

Hittills har 58 %  avslutats till arbete och studier. Och genom projektet ges deltagare också möjlighet att rustas för att därefter tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens tjänster via fristående aktörer. 

Arbetsmarknadscenter är verkligen ett projekt där alla är med - såväl chefer, projektmedarbetare som övriga medarbetare inom de olika enheterna och i tätt samarbete med inblandade parter, säger projektledare Beatrice Gustafsson på social- och äldreförvaltningen.

Under hösten har en sammanhållen modell, metod, med tillhörande processer och insatser, arbetats fram och som i januari har sjösatts för att nu och framåt testas och utvärderas. Allt sker i ordinarie linje men i projektform.

- Vi uppskattar att runt 700 deltagare ska ta del av projektet, som avslutas i december. Det är en relativt kort projektperiod denna gång, och det viktiga är att arbeta fram en fungerande metod som ges förutsättningar att implementeras i ordinarie struktur inom avdelningen och att det som tas fram i samarbete med Centrum Vux och Arbetsförmedlingen består att fortsätta samarbeta kring, berättar Beatrice Gustafsson.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

- Från ESFs sida har vi följt ert projekt sedan start. Vi har stort intresse av att se hur den metod ni har tagit fram och testar i projektet fungerar. Som mål har ni också att metoden ska vara implementerad i er ordinarie verksamhet. Det blir särskilt viktigt för att det projektet gör också ska fortsätta att skapa nytta för Haningeinvånarna efter projektets slut. Men också att era lärdomar, erfarenheter och de resultat som blir av ert arbete, intresserar även regional och nationell nivå. Samt Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen som vi på ESF-rådet rapporterar till, säger Louise Andersson ESF-rådet.

Bakgrund ESF-rådet

Socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa en bättre och mer inkluderande arbetsmarknad i Europa. Det är en av de första EU-fonderna som kom till redan på 50-talet för att öka sysselsättningen och välståndet samt främja den ekonomiska och sociala sammanhållningen – en viktig del av EU-samarbetet för att behålla fred och stabilitet i Europa.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022