Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun förbereder för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

Tillsammans med andra kommuner i Stockholms län förbereder Haninge kommun nu för att kunna erbjuda ett antal tillfälliga boendeplatser, för personer som flytt från Ukraina.

Ukrainas flagga som vajar vid sidan av svenska flaggan framför kommunhuset

Med anledning av händelseutvecklingen i Ukraina har Migrationsverket skickat en förfrågan till Länsstyrelsen Stockholm om tillfälliga boendeplatser i Stockholms län samt Uppsala län, Sörmlands län och Västmanlands län. Myndigheten har efterfrågat sammanlagt 4 000 tillfälliga bostäder, varav 1 000 behövs omedelbart.

– Haninge kommun tar sitt ansvar och förbereder nu ett antal tillfälliga bostäder för personer som flyr kriget i Ukraina. Vi arbetar i nära samverkan med andra myndigheter inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen och följer händelseutvecklingen noga för att vid behov snabbt kunna ge ett tryggt och säkert mottagande, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Samverkan med andra myndigheter

Haninge kommun samverkar med Länsstyrelsen Stockholm, andra kommuner och myndigheter inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen, för att samordna fördelningen av de tillfälliga boendeplatserna inom Stockholms län. Hur många boendeplatser som kan komma att behövas i Haninge kommun är ännu inte fastställt. Förfrågan gäller möjliga tillfälliga boendeplatser i fastigheter som ägs eller förvaltas av kommunen.

Samverkan med Region Stockholm

Social- och äldreförvaltningen inleder nu ett arbete med att samordna  mottagandet av flyktingar från Ukraina. Förvaltningen samverkar med Region Stockholm i frågor gällande till exempel krisstöd, vaccination och andra behov av vårdinsatser.

Mottagande av barn och unga på flykt

Utbildningsförvaltningen utökar beredskapen avseende mottagning av nyanlända. Befintliga funktioner inom Centrum för lärande och hälsa samordnar mottagande av barn och unga och förbereder för att kunna utöka den kapaciteten med kort varsel. Elevhälsan har en viktig roll att spela när det gäller att rikta olika former av stöd till de elever som kommer till våra verksamheter.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022