Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Förnyad överenskommelse om samverkan mellan Haninge kommun och polis påskriven

Haninge kommun har sedan lång tid tillbaka en väl fungerande samverkan med polisen. Samverkan mellan kommun och polis, men även andra aktörer i samhället, är en förutsättning för att gemensamt utveckla och stärka arbetet med att förebygga brott och skapa trygghet.

Magnus Gyllestad och Tony Beijbom ler mot kameran och håller i ett underskrivet samverkansavtal

Den 1 mars undertecknade kommundirektör Magnus Gyllestad och lokalpolisområdeschef Tony Beijbom en förnyad samverkansöverenskommelse för år 2022–2024 mellan Haninge kommun och Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn. 

Mål med överenskommelsen

Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att den upplevda tryggheten fortsatt ska öka för de som bor, besöker eller har verksamhet i Haninge kommun och att den faktiska brottsligheten ska minska. Arbetet utgår från berörda parters ansvarsområde, organisation och gällande lagstiftning. 

Överenskommelsen innebär att fem samverkansområden, så kallade fokusområden, ska prioriteras under avtalsperioden.  

Fokusområdena är:

  • Trafik
  • Utsatta områden
  • Livsstilskriminalitet
  • Särskilt utsatta brottsoffer
  • Trygghet i den offentliga miljön 

Dialog med medborgarna och trygghetsmätningar

Kommunen och polisen arbetar kontinuerligt med att stämma av arbetet med berörda parter, utveckla och intensifiera arbetet med utgångspunkt i lokala lägesbilder, exempelvis genom årliga trygghetsmätningar och andra statistiska underlag och orsaksanalyser. 

Ett stort mervärde med denna samverkan är de resultat som kommer fram i dialog med medborgarna genom Trygghetsmätningen, Stockholmsenkäten och medborgardialoger där invånarnas får komma till tals. Flera av fokusområdena är områden som även invånarna svarat att de tycker är viktiga att fokusera på för att de ska känna sig trygga.

Arbetsprocessen är långsiktig, strukturerad och evidensbaserad. Parterna har ett gemensamt ansvar för att samverkansöverenskommelsen respekteras, vidareutvecklas och används.

— Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer är grunden för ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Nu har Haninge kommun och Lokalpolisområde Haninge/Nynäshamn förnyat denna samverkansöverenskommelse, med tydliga prioriteringar för vårt gemensamma arbete, säger Magnus Gyllestad, kommundirektör.

—Vi arbetar redan långsiktigt, systematiskt, strukturerat och brottsförebyggande. Tillsammans vidareutvecklar vi kontinuerligt våra metoder och arbetssätt. Det gör vi bland annat genom att ta fram gemensamma lägesbilder för att än mer kunna rikta våra gemensamma resurser på rätt sätt. Haninge kommun ska vara en trygg plats för boende, besökare och näringsverksamheter, så att kommunen fortsatt kan attrahera investeringar, arbetskraft och nyetableringar, fortsätter Magnus Gyllestad.

Haninge kommun ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med polisen 2022 och framåt.  

Läs mer om resultaten från Trygghetsmätningen år 2021 för Region Stockholm som presenterades på Polisens webbplats 1 oktober 2021.

Senast uppdaterad: 7 september 2022