Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Samverkan på riktigt på Hagagården

I maj–juni kommer två avdelningar på vård- och omsorgsboendet Hagagården att ingå i ett pilotprojekt. Projektet har startats av Kommunal och arbetsgivaren i samverkan, ett externt företag har anlitats för processen. Projektet är ett omtag i samverkan när det gäller heltid som norm.

Social- och äldredirektör Siw Lidestål, kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg och Kommunals sektionsordförande Alexandra Eldstål. Social- och äldredirektör Siw Lidestål, kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg och Kommunals sektionsordförande Alexandra Eldstål. Foto: Mikael Högskoog, Haninge kommun

När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Omställningen till heltid som norm har pågått under ett antal år och är nödvändig inför framtiden då fler kommer att behöva vård och omsorg samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar.

Att införa heltid är inte helt enkelt, men innebär också möjligheter som leder till ökad tillfredställelse i jobbet, minskad stress och därmed ökad livskvalité. Omställningen till heltidsarbete medför att hänsyn måste tas till olika aspekter – de äldres behov av hjälp under dygnets alla timmar, hållbara arbetsscheman för medarbetarna, där både lagstiftning om arbetsrätt och arbetsmiljö beaktas, samt de ekonomiska förutsättningarna.

Syftet med pilotprojekten är att göra ett omtag i arbetet med heltid som norm. Vi vill pröva att skapa en ny arbetsorganisation på avdelningarna med små arbetsgrupper, kontaktpersoner och genomförandeplaner och att utarbeta nya scheman som är balanserade och fortsätter att minska behovet av timavlönade.

Fackförbundet Kommunal föreslog ett företag som ska hjälpa till med processen i projektet. Företaget Alamanco, som jobbat i flera kommuner tidigare med goda resultat, är nu redo att starta upp arbetet och beräknar vara klara före midsommar.

- Jag är glad att kommunen som arbetsgivare och de fackliga parterna tar hjälp av en neutral part för att stärka samverkan. Det är viktigt att hitta bra lösningar för såväl medarbetare som brukare för att kunna ge bra omvårdnad och samtidigt kunna vara attraktiv som arbetsgivare, säger Meeri Wasberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Det är viktigt för Kommunal att omtaget bland annat handlar om att på arbetsplatsnivå ha dialogen om ett hållbart arbetsliv med hållbara arbetstider, säger Alexandra Eldstål sektionsordförande på Kommunal.

Under arbetet med heltid som norm har det funnits motsättningar om schemaläggningen, men tillsammans med företaget Alamanco ska scheman och arbetspassens längd ses över. Det nya schemat ska också skapa bättre kontinuitet för de äldre på boendet och en större möjlighet för medarbetarna att planera sitt arbete.

- Vi är generellt bra på att samverka i kommunen, men ibland krockar vi i frågor mellan arbetsgivaren och medarbetarna och då får vi börja om från början. Det här är möjligt eftersom både Kommunal och arbetsgivaren är övertygade om att när medarbetare och chefer ges möjlighet att få samverka på riktigt, så går det att hitta lösningar, avslutar Siw Lidestål social- och äldredirektör.

Senast uppdaterad: 25 maj 2022