Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grannstöd Haninge bidrar till tryggare boendemiljöer i Haninge

Grannstöd Haninge är en ideell förening med uppdrag att dagtid patrullera i Haninges bostadsområden. I samverkan med kommun och polis verkar de för att öka tryggheten, förebygga inbrott, minska skadegörelse och klotter. Föreningen vill nu vidareutvecklas och söker fler förare.

Vid vårens regionala grannstödsträff deltog bland annat (från vänster): Lana Pålsson, kommunpolis; Claes Sperling, Grannstöd Haninge; Magnus Gyllestad, kommundirektör; Carina Karlström, Grannstöd Haninge; Lars Backelin, kommunpolis; Göran Blomqvist, ordförande Grannstöd Haninge; Arno Elmberg, Grannstöd Haninge och Ivan Ericson, Grannstöd Haninge. Vid vårens regionala grannstödsträff deltog bland annat (från vänster): Lana Pålsson, kommunpolis; Claes Sperling, Grannstöd Haninge; Magnus Gyllestad, kommundirektör; Carina Karlström, Grannstöd Haninge; Lars Backelin, kommunpolis; Göran Blomqvist, ordförande Grannstöd Haninge; Arno Elmberg, Grannstöd Haninge och Ivan Ericson, Grannstöd Haninge. Foto: Jeanette Tano

Sedan 2018 har Haninge kommun och Grannstöd Haninge ett så kallat IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, som syftar till att stärka samarbetet kring grannstödssamverkan där också polisen är en viktig samverkansaktör.

Föreningen har idag drygt 97 medlemmar (både kvinnor och män) och är därmed en av Region Stockholms största grannstödsföreningar. Genom att synas, observera och rapportera utgör de en länk mellan boende, kommun och lokal polis. Denna insats är en viktig del i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Regionala grannstödsträffar ger erfarenhetsutbyte och inspiration  

I region Stockholm finns 15 grannstödsföreningar som två gånger om året arrangerar gemensamma träffar med kommun och polis. Syftet med dessa träffar är att utbyta erfarenheter, dela lägesbild samt att sprida kunskap och inspiration. Denna vår stod Haninge som värd för arrangemanget och den 27 april samlades drygt 50 grannstödjare, kommunala tjänstemän och poliser i Skärgårdssalen.

Kommundirektör Magnus Gyllestad var särskilt inbjuden gästtalare och i sitt tal lyfte han bland annat fram kommuner som en gemensam angelägenhet, där ideella krafter – likt det som grannstödjarna erbjuder – är en mycket viktig del i det trygghetsskapande arbetet och i samhällsbyggandet som sådant.

Kommundirektören gratulerade Grannstöd Haninge som i år fyllde 10 år som ideell förening, och han önskade också framföra ett stort tack för den stora medmänsklighet som föreningen i egenskap av volontärer visat vid den exceptionella insatsen vid det tillfälliga evakueringsboendet för krigsdrabbade från Ukraina. Förutom allt praktiskt arbete, har föreningens medlemmar framför allt bidragit med medmänsklighet och värme till utsatta medmänniskor. Sammanlagt bidrog de med ca 460 timmars volontärtjänstgöring vid boendet.

Föreningen vill vidareutvecklas och söker fler förare och sponsorer

För att Grannstöd Haninge ska kunna vidareutveckla sin verksamhet och kunna göra ännu mer samhällsnytta, behövs förutom kreativa idéer också fler förare och även fler sponsorer.

Under vintern testades en ny idé, nämligen att man lät förarna i samband med sina tillsynsrundor dela ut broddar till äldre som promenerade i halkan. Förarna delade också ut reflexer till behövande och passade på att informera om föreningen och dess uppdrag. Dessa spontana möten beskrivs ha blivit glädjefyllda både för grannstödsförarna och för de som tagit emot broddar och reflexer.

Föreningen ska medverka vid Seniorfestivalen den 19 maj och vid Haningedagen den 3 september, både för att informera om sin verksamhet och för att förhoppningsvis kunna rekrytera fler förare.

Antalet sponsorer förändrades under pandemin, vilket bidrog till en neddragning av antalet bilar. Idag har föreningen en bil som är sponsrad av Haninge Bostäder, Stena Fastigheter, Victoriahem och Villaägarna Haninge-Tyresö. Grannstöd Haninge söker nu fler sponsorer för att kunna utöka bilparken.

Vill du bli förare?

Anmäl ditt intresse på Grannstöd Haninges webbplats

Vill ditt företag sponsra detta viktiga arbete?

Vänligen kontakta föreningen på mejladress grannstod@grannstodhaninge.se eller kontakta föreningens ordförande Göran Blomqvist på telefon 070-650 96 21.

Läs mer på Grannstöd Haninges webbplats

Senast uppdaterad: 16 maj 2022