Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommuns kulturstipendiater 2022

Två lovande blåsmusiker och en konstnär med intresse för kroppen. Det är årets kulturstipendiater i Haninge.

De tre vinnarna av Haninges kulturstipendium 2022. Från vänster: Zacharias Frato, Ida Oldeberg, Carolina Alvear Bello

Varje år delar Haninge kommun ut kulturstipendier för att uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer i kommunen. Nu är årets kulturstipendiater utsedda.

Ungdomsstipendium: Zacharias Frato

Zacharias Frato tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium 2022 som en uppmuntran till fortsatt musicerande och för att delfinansiera inköp av ett eget valthorn. Zackarias är en fantastisk fin musiker med stor utvecklingspotential vilket vi fått erfara under alla de år han spelat i Södertörns Brass. Han har även spelat i Södra Latins symfoniorkester och Stockholms ungdomssymfoniorkester och vi önskar honom lycka till nu när han söker vidare till musikstudier på högskolenivå.

Ungdomsstipendium: Ida Oldeberg

Ida Oldeberg tilldelas Haninge kommuns ungdomsstipendium 2022 för att uppmuntra till fortsatt musicerande och som delfinansiering av ett nytt instrument – ett flygelhorn. Ida har varit elev i kulturskolan sedan småskoleåldern och har under alla år uppvisat stor musikalitet och lust till utveckling. Hon går nu på Södra Latins musiklinje med trumpet som huvudinstrument. Genom sin personlighet, sitt engagemang och sin musikaliska bredd är hon en stor förebild för yngre elever i kulturskolan.

Arbetsstipendium: Carolina Alvear Bello

Haninge kommuns arbetsstipendium 2022 tilldelas konstnären och konstpedagogen Carolina Alvear Bello för att hon skall få möjlighet att utveckla den konstnärliga research hon ämnar göra i förhållande till ett större installations- och skulpturarbete som bland annat innefattar strukturer i stål och plexiglas. Genom sitt mångåriga arbete som konstpedagog på Haninge konsthall har Carolina Alvear Bello flertalet gånger visat på sin bredd och kunskap vad gäller konstnärliga tekniker och pedagogiskt kunnande. Som konstnär och scenograf/kostymdesigner spänner Carolina Alvear Bellos arbete från film och video till installation och skulptur, med ett tydligt intresse för kropp på ett både fysiskt och psykiskt plan. Carolina Alvear Bello är en mycket värdig mottagare av Haninge kommuns arbetsstipendium då hon i sitt konstnärliga arbete visar på en klar förmåga att på ett spännande vis sätta sitt konstnärliga skapande i relation till frågeställningar relevanta för både barn och vuxna i dagens samhälle.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022