Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Färre hemlösa i Haninge kommun

Haninge kommun genomförde under november 2021 en kartläggning av hemlöshet och resultatet visar att antalet personer i hemlöshet har minskat med 4,5 procent sedan föregående kartläggning. Dessutom har antalet hemlösa seniorer nästan halverats. Antalet personer som bedöms kunna klara av ett eget boende utan stöd ökar däremot, vilket är en fortsatt utmaning för kommunen.

Ett lägenhetshus med blå balkonger Foto: Mostphotos

Antalet hemlösa var vid mätningen 562 personer, vilket alltså är en minskning med 4,5 procent sedan föregående kartläggning 2019. Bland invånare över 65 år har antalet hemlösa nästan halverats. Den största minskningen gäller framförallt personer i akut hemlöshet eller personer på stödboende som inte har en ny bostad ordnad inför utflytt.

- Vi ser att antalet hemlösa minskar speciellt bland kommunens äldre invånare, men vi är inte nöjda utan kommer fortsätta att verka för att minska antalet invånare utan bostad. Det gör vi genom metoder som hjälper hemlösa att få en mer långsiktig och hållbar bostadssituation, säger Ingrid Alegren, avdelningschef Arbete och försörjning.

Haninge kommun har under de senaste två åren varit aktiva i arbetet med att minska hemlöshet, bland annat med nya riktlinjer för bostadsförsörjning, att förtydliga rutiner för att motverka vräkningar samt att arbeta för att motverka hyresskulder hos unga vuxna. Men det finns fortsatta utmaningar i att minska antalet hemlösa överlag samt att minska antalet som inte kan klara av ett eget boende helt utan stöd.

Bostad Först ska minska hemlösheten ytterligare

Anledningar till hemlöshet kan exempelvis vara missbruk, att försörjningsstöd inte godtas som säker inkomst eller att personer efter boende hos Migrationsverket inte lyckats nå ett eget boende. Kommunen arbetar därför långsiktigt med att stärka möjligheten för invånarna att nå den ordinarie bostadsmarknaden, exempelvis via införandet av Bostad Först. Det är en metod som bygger på att man får ett boende utan krav på resultat först. När man har grundtryggheten i en egen bostad får man själv vara med och skapa sina mål och ta tag i eventuell behandling för missbruk eller psykisk ohälsa. Målet är att man sedan ska kunna etablera sig på den vanliga bostadsmarknaden.

Behov av flera typer av stöd är ofta nödvändigt

- Vi ser att personer som hamnar i hemlöshet ofta är i behov av flera typer av stöd eftersom deras problematik är mångfacetterad. Det kan vara psykisk ohälsa i kombination med missbruk och ofta är personerna långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, säger Ingrid Alegren. 

Bland hemlösa inom hela landet finns utmaningar kopplat till psykisk ohälsa och samsjuklighet, det vill säga att ha två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt, exempelvis missbruk och en psykiatrisk diagnos. Kommunen kommer att förstärka arbetet med stöd och insatser mot dessa grupper för att stärka deras möjlighet att nå den ordinarie boendemarknaden. Vi planerar också att genomföra fler lokala kartläggningar av hemlöshet med stöd av Socialstyrelsen.

- Det finns möjligheter att minska hemlösheten och vi kommer att förstärka arbetet utifrån perspektivet att samsjuklighet ofta är ett problem för de som är i hemlöshet.. Vi ska förbättra och utveckla vårt arbete för att säkerställa barnens bästa så att hemlöshet kan motverkas bland barnfamiljer. Kommunen måste också ta ökad hänsyn till sociala förutsättningar och bostadsbehov på bostadsmarknaden som finns, avslutar Ingrid Alegren.

Senast uppdaterad: 28 februari 2024