Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Detaljplanen för Dalarös hotell Bellevue har antagits av kommunfullmäktige

Detaljplanen för Dalarö 3:4 och 3:5 innebär att fastighetsägaren varsamt kan bygga om hotellbyggnaden till lägenheter och uppföra tre nya bostadshus nedanför hotellet. – Detaljplanen går i linje med gällande översiktsplan som lyfter vikten av att medborgarna ska erbjudas möjlighet att kunna bo kvar eller flytta till Dalarö, säger Anna Härlin, planchef på Haninge kommun.

Visualisering av idé till ny bebyggelse Visualisering av idé till ny bebyggelse. Foto: Sandell Sandberg Arkitekter, 2021

Kommunfullmäktige antog detaljplanen

Kommunfullmäktige i Haninge kommun har den 13 juni 2022 beslutat om att anta detaljplanen för Hotell Bellevue, Dalarö 3:4 och 3:5. När den på sikt vinner laga kraft kan hotellbyggnaden göras om till lägenheter för permanentboende, vilket är en bristvara på Dalarö. Hotellbyggnaden får inte rivas eller förvanskas, men vissa delar av byggnaden får återställas till ursprungligt skick. En äldre stuga i trädgården rivs och tre nya bostadshus uppförs, med olika utformning och placerade med hänsyn till terrängen och Dalarös typiska bebyggelsestruktur. Nere vid vattnet placeras en mindre byggnad med bastu, inspirerat av det kallbadhus som tidigare funnits på platsen.

Allmänheten får tillgång till vattnet

Bakgrunden till planarbetet är att fastighetsägaren bedömt att det bästa sättet att långsiktigt säkra Bellevues förvaltning är att omvandla byggnaden till permanentbostäder. Ett annat mervärde är att allmänhetens tillgång till vattnet via Brandstigen, inom grannfastigheten Dalarö 3:5, långsiktigt bevaras.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige en gång tidigare, men överklagades då till Mark- och miljödomstolen som upphävde kommunens beslut om att anta planen. Anledningen var att detaljplanen riskerade att medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården. Kommunen valde att återuppta planarbetet och anpassade tillsammans med fastighetsägaren detaljplanen efter domstolens synpunkter.

–     Regleringen av byggnaderna var i det förra förslaget för flexibel. Det fanns en risk att byggnaderna skulle skymma delar av hotellets ur kulturmiljöperspektiv värdefulla stensockel. Nu har vi styrt både takvinkel och nockhöjd för att kulturmiljön inte ska påverkas. Hotellbyggnaden ska även fortsättningsvis vara ett väl synligt landmärke. Den nya bebyggelsen harmonierar med den gamla och har en arkitektur som anspelar på den lekfullhet som ofta återfinns på Dalarö, säger Anna Härlin, planchef på Haninge kommun.

Historik


Den nuvarande hotellbyggnaden uppfördes under sent 1880-tal då Dalarö hade utvecklats till en sommarort och konstnärskoloni. Den uppfördes som sommarbostad av och åt arkitekten och byggmästaren Per Adolf Wallander och hustrun Hildegard Gustava Blom.

Mer information:

Läs mer om detaljplanen

Anna Härlin

Planchef Haninge kommun

08 606 52 96

anna.harlin@haninge.se

 

Senast uppdaterad: 23 juni 2022