Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Alla skolverksamheter får gemensam skolplattform

Utbildningsförvaltningen håller på att lansera en gemensam skolplattform, Unikum, för den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Detta innebär att eleverna framöver kommer kunna använda samma system under hela skolgången – från förskola till vuxenutbildning. Redan inför höstens terminsstart, den 18 augusti, sker en övergång för grundskolan och gymnasiet.

Unikum - ubf:s gemensamma utbildningssystem Unikum - ubf:s gemensamma utbildningssystem

Övergången för vuxenutbildningen, som är sist ut, kommer ske i samband med terminsstarten våren 2023. När det gäller förskolan har den redan Unikum sedan flera år tillbaka.  

Öka likvärdigheten 

Tanken med en gemensam plattform är att öka likvärdigheten och underlätta elevens övergång mellan skolformerna. Det blir också lättare för vårdnadshavare och personal att följa elevens utveckling med en gemensam lösning. 

– Utbildningsförvaltningen har som mål att gå mot ett sammanhållet utbildningssystem där det finns en tydlig röd tråd mellan skolformerna. Att alla verksamheter nu får Unikum är en viktig pusselbit för att åstadkomma detta, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör.  

Användbar och tillgänglig

Att valet föll just på Unikum som plattform beror på att en utvärdering gav den högre betyg på användbarhet och tillgänglighet jämfört med övriga plattformar. Den har också ett modernt användargränssnitt. 

– Nu får vi en helhetslösning, där alla verksamheter ligger i en plattform, och med endast en leverantör. En annan fördel är att vi får en bättre funktionalitet när det gäller mobilapp för vårdnadshavare, säger Mari Pettersson, projektledare. 

Samma syfte som tidigare

Syftet med Unikum är detsamma som för de nuvarande skolplattformarna. Den kommer innehålla uppgifter om närvaro och frånvaro, schema, kunskapsutveckling, arbetsuppgifter samt aktuell information/nyheter. Den är ett viktigt verktyg för kommunikation med elever, vårdnadshavare och personal.  

Komma i gång

Som vårdnadshavare kan du redan nu ladda ned en app för att tjuvkika på Unikum och testa dess funktioner. Appen heter Unikum familj och finns i Apple store och Play butiken. Välj “Tjuvkika i appen”. 

Övergång

Torsdagen den 18 augusti tas Unikum i full drift för grundskolan och gymnasiet. Grundskolans nuvarande plattform Schoolsoft och gymnasiets och vuxenutbildningens plattform V-klass kommer avvecklas successivt. Uppgifter som rör myndighetsutövning, som närvaro och betyg samt omdömen, kommer flyttas över till Unikum. Utbildningsförvaltningen kommer återkomma med mer information inför höstterminen. 

Senast uppdaterad: 27 juni 2022