Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vädjan till vårdnadshavare med barn på förskola och fritidshem

Det aktuella smittläget påverkar Haninge kommuns förskolor och fritidshem. De senaste veckorna har smittläget ökat både nationellt och regionalt och den pågående pandemin gör att sjukfrånvaron bland medarbetare i kommunens förskolor och fritidshem återigen är ovanligt hög.

Samtidigt blir de medarbetare som är friska och kan arbeta hårt belastade. Verksamheterna har även stora utmaningar att få tag i vikarier för att täcka upp bortfallet. Det råder stor variation i sjukfrånvaron inom och mellan kommunens områden men alla har en mycket hög belastning just nu.

Så långt det är möjligt vill verksamheterna undvika att stänga på grund av hög sjukfrånvaro och det är alltid av högsta prioritet att erbjuda omsorg.

Därför vädjar nu förskole- och fritidshemsverksamheterna nu till alla vårdnadshavare att inte lämna barn till verksamheterna om man inte måste.

Denna vädjan gäller från 20 januari till och med den 4 februari, då förskolornas och fritidshemmens läge just nu är mycket ansträngt. Den höga sjukfrånvaron bland medarbetare är även en säkerhetsfråga där vi behöver säkerställa tillräckligt många vuxna på plats per barn. Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom.

Barn till föräldrar med samhällsviktiga yrken samt barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, skola eller fritidshem kommer att erbjudas förskola eller fritidshem även under eventuell stängningstid.

 

Senast uppdaterad: 15 december 2022