Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun ändrar vaccinationskravet vid nyanställningar

Vaccinationskravet vid nyanställningar kommer från den 21 februari att endast gälla inom vård och omsorg. Förändringen genomförs med anledning av det förbättrade kunskapsläget om omikron, och att flertalet restriktioner hävdes den 9 februari.

Kvinna och man vid skrivbord Foto: Mostphotos

Vaccinationskravet vid nyanställning inom vård och omsorg, med omsorgsnära arbetsuppgifter kvarstår.

– Vi vet att vaccin räddar liv och vi vill fortsätta skydda våra sköra och äldre som fortfarande kan drabbas hårt av en covid-19 infektion. Det är också för att skapa en trygghet för våra medarbetare som arbetar inom vård och omsorg att minimera risken för smitta, säger Gunilla Ejefors Lublin, HR-direktör.

Coronaviruset är fortfarande klassificerat i riskklass 3 och Covid-19 är än så länge en samhällsfarlig sjukdom. Som grund för beslutet har också riskbedömningar genomförts inom kommunens verksamheter där den samlade bedömningen är att vård- och omsorgsverksamheten behöver ha kvar vaccinationskravet.

Beslutet om att ändra vaccinationskravet så att det framöver endast omfattar nyanställningar inom vård och omsorg, togs den 21 februari av kommunstyrelsen. Beslutet omfattar alla typer av nyanställningar – tillsvidareanställningar, visstids- och timanställningar samt praktikanter och gäller tills vidare. Undantag kan göras för ungdomar under 18 år som ska feriearbeta, men då ska särskild prövning göras i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Möjlighet att få dispens för vaccinationskrav på grund av medicinska skäl efter särskild prövning kan ges och Haninge kommun kommer att fortsatt vidta riskreducerande åtgärder inom verksamheterna.

Haninge kommun utvärderar och omprövar kontinuerligt beslutet utifrån det rådande läget i pandemin.

Mer information:

Senast uppdaterad: 23 februari 2022