Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninge kommun får högst betyg hittills av företagen

Varje år mäts kommunens service till företagen inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. I den senaste mätningen ökar Haninge kommun till NKI 78 (Nöjd Kund Index), vilket är det högsta resultatet sedan mätningarna började 2007.

Haninge kommun lyfts fram som en av sju kommuner som får ett högt resultat – alltså ett NKI över 70 på samtliga myndighetsområden. Inom bygglov ökade kommunen i förra mätningen till NKI 71, och behåller samma resultat i den senaste mätningen, trots en ökning av bygglovsärenden med 40 procent under förra året. Den största ökningen sker i kategorin markupplåtelser, där NKI landade på 86 i den senaste mätningen.

Sex kvalitetsfaktorer

NKI utgår från sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utöver bygglov och markupplåtelser mäts även företagens nöjdhet med service inom brandskydd (där tillsynsansvaret ligger hos Södertörns brandförsvarsförbund) och miljötillsyn, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd (där tillsynsansvaret ligger hos Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund).

Om mätningen

Varje år genomför Stockholm Business Alliance (SBA) i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en Företagsklimatundersökning där företagen sätter betyg på kommunernas service inom myndighetsärenden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och upphandling. Tillsammans med SKR så har 204 kommuner och 26 gemensamma förvaltningar/förbund deltagit i undersökningen för 2021.

Senast uppdaterad: 21 april 2022