Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Allvarliga risker med lustgas som berusningsmedel

Försäljningen av lustgas har ökat explosionsartat, och en del av kundkretsen är ungdomar mellan 14–17 år. Lustgas som berusningsmedel är förknippat med flera risker. Öppenvårdsmottagningen Minimaria har tagit fram information om risker.

Tre lustgaspatroner ligger på marken. Foto: Mostphotos

Gasen betraktas av många som ofarlig men den är förenad med hälsorisker som många unga inte känner till.

Den främsta risken är syrebrist vid inandning som kan leda till medvetslöshet, tillfällig försvagning av hjärtmuskeln och att kroppens skyddsreflexer försvagas.  Dödsfall har inträffat på grund av  syrebrist.

Informationen om lustgas

Senast uppdaterad: 16 september 2021