Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetsmarknadsministern besökte arbetsmarknadsenheten i Haninge kommun

Onsdagen den 15 september var arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på plats i Haninge för att få en inblick i hur kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare för få fler människor i arbete. Fokus under dagen var hur behoven på arbetsmarknaden möts upp genom lokala jobbspår. Det var kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg och Siw Lidestål, social- och äldredirektör samt Ingrid Alegren, avdelningschef och Anette Berggren, enhetschef från social- och äldreförvaltningen som tog emot ministern.

Arbetsmarknadsministern på besök på arbetsmarknadsenheten Från vänster i bild: Ingrid Alegren avdelningschef, Meeri Wasberg kommunstyrelsens ordförande (S), Eva Nordmark arbetsmarknadsminister (S), Siw Lidestål social- och äldredirektör och Anette Berggren enhetschef.

Jobbspåret går ut på arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning så snabbt som möjligt och det ska även motverka långtidsarbetslöshet. Målet är att skapa tjänster som möjliggör varierade arbetsuppgifter i syfte att underlätta för ordinarie verksamheter. Jobbspåret ska motivera individer att långsiktigt satsa på yrkesutbildning. Det ska också leda till en effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning. Tanken är att befintliga utbildningar på vuxenutbildningen, språkstöd, arbetsmarknadsutbildningar ska användas. Jobbspåret ska vara kompetenshöjande insatser som ska leda till anställningar.

- Sedan januari 2021 har nio separata jobbspår startats inom olika branscher som exempelvis bygg och charkuteri. Fem av jobbspåren är fortsatt pågående. Haninge kan visa på goda resultat där totalt 142 deltagare har startat på något av jobbspåren. 72 personer är klara och av dem har 79 procent gått vidare till någon form av anställning, berättade Anette Berggren enhetschef på Arbetsmarknadsenheten i kommunen.

Under besöket fick statsrådet träffa företrädare från det lokala näringslivet och hur de ser arbetet med jobbspår utifrån ett arbetsgivarperspektiv som framhöll att det är et bra sätt att rekrytera nya medarbetare men och att svenska språket är viktig för att lyckas i sin anställning. Statsrådet fick även träffa och samtala med deltagare som nu ingår i jobbspåret. Deltagarna berättade om sina erfarenheter ute hos företagen och de var nöjda med insatsen.

Besöket uppmärksammades av Sveriges Radio P4 Stockholm. Lyssna gärna på inslaget på Sveriges Radios hemsida här. 

Senast uppdaterad: 15 september 2021