Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Utökat hembesöksprogram för nyblivna föräldrar i Jordbro och Brandbergen

Ett utökat hembesöksprogram erbjuds nyblivna föräldrar i Jordbro och Brandbergen. Programmet är ett samarbete mellan kommunen och Region Stockholm (Barnavårdscentralen). Det ska ge föräldrar tid och utrymme att prata om det som är viktigt kring familjen och föräldraskapet. Målet är att skapa förtroende mellan föräldrarna och professionella samt att ge hälsovägledning och information i dialog med föräldrarna.

En pappa ritar tillsammans med  två barn. Foto: Mostphotos

Det är fem extra hembesök som kommer erbjudas föräldrar boende i Jordbro och Brandbergen som fått sitt första barn eller fått sitt första barn i Sverige. I det ordinarie hembesöksprogrammet som görs till alla nyblivna föräldrar ingår ett besök av barnhälsovården.

Hembesöksprogrammet startade 2013 som ett projekt i Rinkeby finansierat av Folkhälsomyndigheten. Sedan dess har upplägget spridit sig i Sverige till flera kommuner. Programmet är ett samarbete mellan kommunens familjerådgivare och barnhälsovården.

Caroline Brandi, enhetschef för Familjerätt och stöd svarar på frågor kring programmet.

Hur kommer det sig att Haninge kommun nu börjar med hembesöksprogrammet?

- Syftet med programmet är att förebygga ohälsa hos barnen genom att stärka familjens tillit till sin egen förmåga och familjens delaktighet i samhället. Vi har upplevt att det kan vara svårt att nå ut till familjer som bor i de kommundelar där många utrikesfödda familjer bor. Det är viktigt att de också får ta del av de program och insatser som vi har i kommunen. Programmet bidrar också till Förenta Nationernas globala mål om hälsa, jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Vilka kommer ni att gå hem till?

- Vi kommer gå hem till alla familjer som tackar ja utifrån kriterierna som beskrivs ovan. Rinkeby har utvärderat projektet och i slutrapporten av det utökade hembesöksprogrammet visar det på ökad trygghet i den egna föräldrarollen, ökad kunskap om det svenska samhället och om samhällets stöd för föräldraskap. Det ökar också tilliten till sjukvården och socialtjänsten.

Hur har ni valt områden för detta projekt?

- Jordbro och Brandbergen är utvalda utifrån Care Need Index (CNI) som är ett socioekonomiskt index som används för att mäta risk för ohälsa gällande invånare inom en kommun.

Hur kommer ett besök att se ut ungefär?

- Den finns en struktur kring vad varje besök ska handla om, ett tema. Det kan exempelvis handla om rutiner kring sömn, relationer och samspel. En lyhördhet och flexibilitet för familjens behov och önskemål är viktigt. Tid för besöket är en timme.

Hur länge kommer programmet att pågå?

- Det är ett tilläggsprogram som är införlivat i vår vanliga verksamhet och har inget stoppdatum.

Kommer er verksamhet finnas kvar på Rudsjöterrassen?

- Absolut, familjecentralen finns till för alla våra kommuninvånare. Vi har ju samlat alla under samma tak – Barnmorskemottagningen, Barnavårdscentralen, öppna förskolan och föräldrarådgivarna.

Läs mer om familjecentralen

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021