Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Polisen mäter tryggheten i Haninge

I våras fick 1 585 personer mellan 16 och 84 år och boende i Haninge möjligheten att tycka till om hur tryggt det är att leva i kommunen. Det är polisen i region Stockholm som står bakom trygghetsmätningen, som nu genomförts för andra gången i alla kommuner i regionen.

Polis vid folksamling Foto: Mostphotos

Trygghetsmätningen är ett av flera sätt att mäta resultatet av det brottsförebyggande arbete som görs. Resultatet av denna mätning i kombination med annat underlag ligger sedan till grund för de planerade insatser som polis i samarbete med kommun och andra aktörer gemensamt genomför. Mätningen är ett sätt att se om våra insatser har effekt. Vad, hur och var har det effekt? Vad behöver vi göra annorlunda eller mer eller mindre av?

1 585 personer av sammanlagt 3 123 tillfrågade deltog i mätningen i Haninge kommun. De svarade på frågor om bland annat problem i sitt bostadsområde, om de varit utsatta för brott det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna.

– ­Den här typen av mätningar är mycket värdefulla och viktiga i vårt arbete då resultatet gör det möjligt för oss att bättre prioritera och planera åtgärder för att minska oron och öka tryggheten, säger Bo Jensen, säkerhetschef i Haninge kommun.  

Vid en jämförelse med föregående trygghetsmätning visar årets resultat inga större förändringar. De områden som behöver arbetas vidare med för att öka tryggheten är främst mörka områden, problem med nedskräpning och skadegörelse samt ungdomar som uppträder störande på vissa platser.

Resultatet visar också att de pågående insatser som kommunen och polisen det senaste året har arbetat med i samverkan med lokala aktörer, är rätt riktade och värda att fortsätta med. Till exempel föreningsdriven trygghetsvandring, den gemensamma satsningen som kallas Utsättningen, där kommunen tillsammans med externa aktörer som polis, väktare med flera skapar en gemensam bild av läget och planerar insatser därefter.

– Vi fortsätter att systematiskt och tålmodigt bedriva vårt trygghetsarbete ihop med våra samverkansaktörer och civilsamhället, säger Bo Jensen. Målet med vårt förebyggande arbete är att Haninge kommun ska vara en trygg plats att leva, verka och bo på.

Trygghetsmätningen genomförs av polisen i samarbete med Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Linnéuniversitetet.

Läs mer om Trygghetsmätningen 2021 på polisens webbplats.

Senast uppdaterad: 27 februari 2024